✕  Lukk søk

Økonomi og innovasjon

Hvordan verden ser ut om fem, ti eller femten år er det ingen som vet. Det eneste vi kan si helt sikkert er at morgendagens arbeidsmarked vil kreve nytenking, innovasjon, entreprenørskap og fagkompetanse.

Kreativitet og nyskaping er grunnsteinene i god forretningsutvikling. Digital kompetanse og forståelse for brukeradferd er kritisk for en markedsfører. Økonomiforståelse, metode og ledelse lar deg forstå et fag som er relevant uansett bransje, og gir deg mulighet til å velge fagområde også etter utdannelsen.

Uansett hva du velger, så lover vi deg entusiastiske, nysgjerrige og hyggelige medstudenter. Hos oss forsvinner du heller ikke i mengden, men får tett personlig oppfølging, en engasjert fagstab og god kontakt med næringslivet.

Studietilbud innen økonomi og innovasjon:

Bachelor

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon

Bachelorstudiet i digitalisering og økonomi gir bred, grunnleggende kompetanse innen næringslivsfag, med vektlegging på økonomi- og ledelsesfag rettet mot digitaløkonomien og fremtidens bedrifter og jobber.

Studiet er tilpasset deg som ønsker en generell næringslivsutdannelse spisset mot arbeid innen den nye digitaløkonomien, både i nyere innovasjonspreget virksomhet og mer tradisjonelle virksomheter som gjennomgår digitale transformasjoner.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon

Bachelor i økonomi og ledelse gir en bred, grunnleggende kompetanse innen næringslivsfag, med hovedvekt på økonomi, metode og ledelsesfag.

Studiet er tilpasset deg som ønsker en generell næringslivsutdannelse som gir fleksibilitet og muligheter til arbeid innen ulike fagområder, uten at du trenger å velge en spesifikk karrierevei før etter fullførte studier.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon

Har du lyst til å skape din egen virksomhet eller utvikle nye produkter og tjenester i etablerte virksomheter? Da er Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling studiet for deg.

Vår utdanning gir deg muligheten til å utforske fagfeltet entreprenørskap og innovasjon, og rollen disse spiller i etableringen eller videreutviklingen av virksomheter innenfor ulike sektorer.

Master - heltid eller deltid

Heltid eller deltid | 2 år på heltid eller 3 år på deltid | 120 studiepoeng | Institutt for teknologi

Lær å lede store og komplekse IT-prosjekter og strategisk styring av IT i virksomheter. Det vektlegges hvordan virksomheter kan anvende IT for nyskaping og forretningsutvikling.

Med utgangspunkt i reelle case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se muligheter, forbedre og skape nye IT-løsninger.

Heltid eller deltid | 2 år på heltid eller 3 år på deltid | 120 studiepoeng | Institutt for teknologi

Gjennom studiet vil du opparbeide kunnskaper og ferdigheter om informasjonssystemer på individ-, organisasjon- og samfunnsnivå. Med utgangspunkt i reelle case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se mulighetene som finnes i teknologi, forbedre og skape nye løsninger.

Nettstudier

Heltid eller deltid | Fleksibel gjennomføringsmodell | 180 studiepoeng

Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsførere dekker utdanningskravet som kreves for å jobbe som autorisert regnskapsfører. Studiet gir deg en solid utdannelse med flere jobbmuligheter, og tilbys i sin helhet som et nettstudium.

Studiet er fleksibelt ved gjennomføring, og gir deg analytisk trening og solid kompetanse innenfor administrasjon, ledelse, økonomi, regnskap, skatterett og rettslære.

Fremtidsrettet utdanning som møter morgendagens utfordringer

Hos Høyskolen Kristiania får du en utdanning som speiler morgendagens behov i arbeidsmarkedet. Studentene våre får relevante og digitalt oppdaterte utdanninger innen økonomi og innovasjon. Økonomi- og innovasjonsstudiene passer for deg som ønsker en studiehverdag bestående av dagsaktuelle problemstillinger, praktiske caser og forelesere med lang fartstid fra næringslivet.

Markedsføring og innovasjon - forelesning

Hos oss bygger du ditt profesjonelle nettverk og lærer å jobbe sammen med mange ulike mennesker. Prosjektene du jobber med er praktiske og reelle, slik at du tilegner deg kunnskap og erfaring som gjør deg attraktiv i morgendagens arbeidsmarked.

Gjennomføringsprosenten på studiene er høy, og du blir en del av et sosialt og inkluderende studiemiljø.

Lev av egne ideer

Det vanskeligste ved å gründer er å gjøre ideene om til virkelighet. Derfor har vi Loftet, for deg som vil starte for deg selv.

Les mer om Loftet her

Rykk fremover i køen

Med en mastergrad blir du ekspert i faget ditt, og rykker framover i jobbsøkerkøen.

Les mer om våre masterstudier her

Aktuelt