✕  Lukk søk

Om Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania tilbyr høyere utdanning innen et bredt spekter av fag og studier. Felles for alle er et studieinnhold og en praksisnær undervisningsform som sikrer studentene våre en fremtidsrettet, relevant og attraktiv utdanning. Vår styrke er kunnskapen om hvilken kompetanse arbeidslivet trenger nå og fremover.

oslo-hk-utenfor

Høyskolen Kristiania er en utdanningsinstitusjon som gir alle muligheten til en god utdanning, enten det er på skolebenken eller over internett, og hvor hver student blir sett og fulgt opp gjennom studiet. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene.

Nærhet til bransjen og tverrfaglig bredde

Høyskolen Kristianias nære kunnskap om – og relasjoner til – norsk arbeidsliv gjør deg relevant og attraktiv på arbeidsmarkedet. Dette sørger vi for gjennom å ha undervisere med praktisk erfaring fra næringslivet, og en teamorientert og praksisnær undervisningsform. Vi har et stort og moderne læringsmiljø i hjertet av byen, noe som gir deg de beste impulsene for læring, og det største nettverket for å sikre jobb etter studiene.

Over 100 års erfaring

Høyskolen Kristiania er en framtidsrettet høyskole, og er særlig opptatt av samfunnets behov for kompetanse og kunnskap. Innen alle høyskolens fagområder jobber det dyktige forskere og formidlere som hver dag sørger for at den viktigste og nyeste kunnskapen omsettes til undervisning. Ved å være innovative og nyskapende har vi i over 100 år tilbudt morgendagens utdanninger.

Høyskolen Kristiania er organisert i fire ulike avdelinger, som tilbyr studier innenfor:

  • kunstfag, design og medier
  • helsevitenskap
  • kommunikasjon, ledelse og markedsføring
  • økonomi, innovasjon og teknologi

De ulike studiene tilbys som årsstudier, fagskolestudier, bachelorstudier, masterstudier, nettstudier og etterutdanning.

Med kreativitet og faglig tyngde skal Høyskolen Kristiania tilby morgendagens studier i dag

Høyskolen Kristiania har definert fem kjerneverdier som fungerer som en rettesnor i alt arbeid vi utfører.

Praksisnær
Vi er en praksisnær høyskole – vår undervisning, forskning og formidling gjør våre studenter godt forberedt til arbeidslivet.

Raus
Vi er en raus høyskole – vi anerkjenner mangfold og er overbevist om at det gir bedre læring og resultater.

Ambisiøs
Vi er en ambisiøs høyskole – vi arbeider aktivt og målrettet mot akademisk- og bransjerelevant anerkjennelse.

Kreativ
Vi er en kreativ høyskole – vi er nyskapende og innovativ når kunnskap og kompetanse skal settes sammen til det beste for våre studenter, ansatte og samfunnet.

Tolerant
Vi er en tolerant høyskole – vi er fordomsfrie og har en genuin vilje til å samarbeide upretensiøst, til å akseptere hverandres meninger og fortolkningsperspektiver.

Høyskolen Kristiania skal gi flest mulig anledning til utdanning og personlig utvikling i et livslangt læringsperspektiv, til det beste for samfunnet.

Høyskolen Kristiania er en undervisnings- og kulturinstitusjon som siden 1914 har hatt som formål å gi flest mulig anledning til utdanning og personlig utvikling. Våre fagområder har kommunikasjon som fellesnevner, og vi vil alltid sette studenten i sentrum.

Forskningsbasert og framtidsrettet
Høyskolen Kristiania skal styrke Norge som kunnskapsnasjon gjennom å tilby tidsriktige, bærekraftige og framtidsrettede utdannelser basert på det fremste innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Høyskolen Kristiania anerkjenner studentene som viktige bidragsytere i høyskolens faglige aktivitet.

Tett på arbeidslivet
Høyskolens utdannelser skal imøtekomme arbeidslivets behov gjennom å utdanne kandidater med kvalifikasjoner for framtidens arbeidsmarked. Høyskolens utdannelser skal utvikles og gjennomføres i tett dialog med arbeidslivet og alle studenter skal ha tilbud om praksis. Arbeidslivet skal inviteres inn i høyskolens forskning og kunstneriske utviklingsarbeid.

Anvendt og praktisk
Høyskolens utdanninger skal både gi teorigrunnlaget for å forstå kompliserte sammenhenger, samtidig som de skal være anvendte og praktiske. De som er utdannet ved høyskolen skal kunne anvende den kunnskapen de har tilegnet seg. På samme måte vil høyskolens samlede forskning og kunstneriske utviklingsaktivitet spenne over teoretiske og praktiske problemstillinger.

Endringsagenter
Høyskolen skal være en viktig bidragsyter til samfunnsdebatten gjennom å kommunisere sin forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Høyskolens ansatte og studenter skal stimuleres til innovasjon og entreprenørskap og fungere som endringsagenter i samfunnet. I dette ligger det også at høyskolen skal utdanne kandidater som ikke bare kan gå inn som endringsagenter i eksisterende bedrifter, men også starte sine egne.

Fagskolen Kristiania er en del av utdanningsstiftelsen Høyskolen Kristiania, som i over 100 år har drevet med yrkesrettet utdanning. Vi er i dag en av landets største fagskoler, med studiesteder i Oslo, Bergen og på nett. Fagskolen Kristiania er en av få fagskoler med fagområdeakkreditering fra NOKUT.