✕  Lukk søk

Samarbeid med høyskolen

Det er viktig at kunnskapen som utvikles og produseres av våre studenter kan anvendes i arbeidslivet. Tette relasjoner, dialog og konkrete samarbeid med arbeidsgivere er inspirerende og nyttig for alle involverte.

Alle våre utdanninger har velutviklede samarbeid med aktuelle bransjer. Slike samarbeid kan dreie seg om:

  • Case og reelle kundeoppdrag i undervisningen
  • Studentprosjekt
  • Studentkonkurranse
  • Praksisplass
  • Bacheloroppgave

Har du en idé til noe vi kan bidra på – ta kontakt!