✕  Lukk søk

Stiftelsen

Høyskolen Kristiana er en selveiende stiftelse, opprettet ved donasjon fra Ernst G. Mortensens arvinger i form av et gavebrev datert 4.oktober 1976.

Stiftelsens formål er å bevare, videreutvikle og drive til det beste for samfunnet som undervisnings- og kulturinstitusjon, og dermed videreføre grunnleggerens idé om at alle i vårt land skulle gis større muligheter for utdanning og personlig utvikling. Stiftelsens grunnlegger var Ernst G. Mortensen som grunnla NKS Korrespondanseskole.

Stiftelsens misjon er å gi flest mulig anledning til utdanning og personlig utvikling. Institusjonen rekrutterer noen av landets beste faglige, og fagpersoner som er eksperter innen sine fagfelt. Mange er gode forskere og formidlere, mange er gode pedagoger og mange har lang fartstid fra praksisfeltet. Dette beriker undervisningen med praktiske caser og dagsaktuelle problemstillinger.

Stiftelsen juridiske navn er Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens Stiftelse.

Visjon

Med kreativitet og faglig tyngde skal Høyskolen Kristiania tilby morgendagens studier i dag

Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensen Stiftelse og Anthon B Nilsen Skoledrift AS har inngått avtale om at Høyskolen Kristiania kjøper alle aksjene i Westerdals Oslo ACT. Avtalen er i tråd med intensjonsavtalen som ble inngått 9. desember 2016. Aksjene ble overdratt den 29. mars 2017.

Et skritt mot universitetsambisjonen

– To av landets mest praksisnære høyskoler slås nå sammen, og det er vi glade og ikke minst stolte over. Sammenslåingen vil gi et større fagmiljø, økt faglig bredde og mange nye muligheter for faglige synergier, som vil komme både ansatte og studenter til gode. Dette er et stort skritt på veien mot vår ambisjon om å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, forteller administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind.

Beholder Westerdals-navnet

– Vi kan forsikre nåværende studenter og årets søkere om at vi ønsker å videreføre skolenavnet «Westerdals» innenfor høyskolens merkevarestruktur. «Westerdals» er godt posisjonert i markedet for høyere utdanning og har en stor anerkjennelse innenfor sine fagområder. Ved å beholde navnet bevarer vi identiteten blant ansatte og studenter, og merkevaren «Westerdals» kan rendyrkes videre innenfor sitt fagområde, sier Trond Blindheim, rektor ved Høyskolen Kristiania.

Oppkjøpet av Westerdals Oslo ACT er i tråd med høyskolens formål om å tilby utdanning og personlig utvikling, til det beste for samfunnet.

Fakta om Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT

Høyskolen Kristiania er en ideell utdanningsstiftelse med 103 års historie med formål om å drive undervisning, formidling og forskning. Gjennom disse årene har høyskolen utdannet over tre millioner mennesker.

Sammen med Westerdals Oslo ACT vil den nye høyskolen ha 10 000 studenter, 460 ansatte, 700 millioner i omsetning og et spennende utdanningstilbud. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene.

Høyskolen Kristiania har studiesteder i Oslo, Bergen og Trondheim.