✕  Lukk søk

Opptaksinformasjon

Her finner du all informasjon om opptakskrav og priser ved Høyskolen Kristianias ulike utdanninger.

Hva skjer når jeg sender inn min søknad?

 1. Etter at søknadsskjemaet er sendt inn får du en bekreftelse på e-post som viser hva du registrerte i søknadsskjemaet.
 2. Innen et døgn vil du få en ny e-post + sms fra oss med tilgang til søkeportalen «Min Side». Påloggingsinformasjon sendes til e-postadressen du registrerte i søknadsskjemaet.
 3. Ved studier med rullerende opptak vil du motta et tilbud om studieplass i løpet av en uke, så fremt du oppfyller kriteriene. Tilbudet er hva vi kaller betinget frem til vi mottar dokumentasjon om at du oppfyller opptakskravene. Det vil si at vi tar et forbehold om dette, og dersom du ikke oppfyller opptakskravene vil du ikke kunne få opptak. Dette tilbudet kan nå sees inne på søkeportalen Min side. For studier med søknadsfrist 15. april og/eller opptaksprøve/prøvespill, får du enten avslag eller innkalling til intervju/samtale når søknaden din er behandlet. Se også nyttig informasjon for søkere.
 4. Avslutningsvis må du akseptere tilbudet. Etter at dette har blitt gjort sender vi deg en kvitteringskopi på e-post.

«Min Side» er navnet på Høyskolen Kristianias opptakssystem. Det er her du aksepterer tilbudet om studieplass (signerer digitalt) eller velger å takke ja til ventelisteplass om studiet du har søkt på er fullt.

Her kan du også

 • Kontakte opptaksavdelingen om det er noe du lurer på
 • Si opp studieplassen din om du velger å ikke begynne likevel
 • Laste opp dokumentasjon som vitnemål, arbeidsprøver og politiattest til de studiene som krever dette.
 • Se status på vår behandling av søknaden din
 • Benytte angrefristen din om du velger å trekke søknaden, for å gi plass til andre.

Vi opplever at mange ikke husker passordet til Min Side – Legger du inn e-postadressen du benyttet da du søkte og klikker «Glemt passord», vil du få passordet sendt på e-post.

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/svennebrev
 • Realkompetanse for fagskole
  • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • Dokumentere norskkunnskaper
   • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

OBS! Søker du illustrasjon eller musikkdesign på Fagskolen Kristiania må du sende inn opptaksprøve.

For å bli tatt opp som student på bachelorstudier må du oppfylle opptakskravene til studiet du søker.

For de fleste av våre studier betyr det at du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse. For en del av studiene våre skal du også levere en opptaksprøve, og noen studier har egne matematikk-krav. Ved våre helsefaglige studier skal søkerne dessuten levere politiattest.

Du finner opptakskravene til studiet i høyrekolonnen på de respektive studiesidene.

Generell studiekompetanse

 • fullført og bestått 3-årig opplæring som gir generell studiekompetanse

23/5-regelen

 • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • 5 års arbeidserfaring

bestått studiekompetansefagene

 • norsk (393 årstimer / 14 uketimer)
 • engelsk (140 årstimer / 5 uketimer)
 • samfunnslære (84 årstimer / 2 uketimer)
 • historie/ Nyere historie (140 årstimer / 4 uketimer)
 • matematikk (224 årstimer / 5 uketimer)
 • naturfag (140 årstimer / 5 uketimer)

Yrkesfag med påbygning

 • fullført og bestått fagbrev/svennebrev eller har vitnemål som gir yrkeskompetanse og har i tillegg studiekompetansefagene

Realkompetanse

 • Minimum 25 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 5 års arbeidserfaring, utdanning og/eller praksis. Utdanning kan være videregående skole, folkehøyskole, fagskole og høyere utdanning. Eksempler på praksis kan være yrkespraksis, verneplikt, ulønnet arbeid og organisasjonserfaring. Attester må inneholde start og sluttdato, samt stillingsprosent, for å være godkjent dokumentasjon
 • Noen studier krever relevant arbeidserfaring, utdanning og/eller praksis
 • Må ha vært ansatt minimum 3 måneder på hver arbeidsplass
 • Max 2 år «hjemme med barn» godkjennes
 • Dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet

Norskkunnskaper dokumenteres med:

 • Bestått norsk fra grunnskole eller videregående skole
 • Bestått Bergenstesten
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitet
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge/ Vox med resultat B2 på alle fire delprøver

Engelskkunnskaper dokumenteres med:

 • Engelsk i norsk videregående skole
 • TOEFL test med minst 500 poeng (papirbasert) eller 60 poeng (nettbasert)
 • IELTS med score 5 eller bedre
 • Cambridge ESOL Examinations
 • Pearsons PTE Academic
 • European language certificate
 • Fullført og bestått høyere utdanning i engelskspråklig land eller tatt grad der engelsk utgjør hoveddelen av studiet

For å bli tatt opp som student på masterprogram må du dokumentere generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt ha oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende på minimum 180 studiepoeng.

Motivasjonsbrevet laster du opp på Min side som du får tilgang til etter at du har søkt studieplass.

Det er ulike krav for de ulike mastergradene. Les om de ulike kravene på studiesidene:

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-9:

I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

Dokumentasjonen din kan du laste opp via Min side eller alternativt sende i brevpost til:

Høyskolen Kristiania
PB 1190 Sentrum, 0107 Oslo

Vi vurderer ikke dokumentasjon sendt på e-post.

Frist

Dokumentasjonsfrist for

 • fagskolestudier: 1. juli
 • bachelorstudier: 1. juli
 • mastergradsstudier: 15. juli

Søkere med tilsvarende utdanning og/eller erfaring som ett eller flere studieår på et studieprogram kan søke om opptak til 2. eller 3. studieår. Søker må selv sette seg inn i studieplan og studiemodell til studieprogrammet de søker innpass på, som ligger tilgjengelig på våre nettsider. For å få godkjent innpass av hele studieår må man kunne dokumentere tilsvarende kompetanse som alle emner i utdanningsplanen, generell utdanning innen samme fagfelt godkjennes ikke automatisk.

Informasjon om saksgang og hva som må leveres inn finner du i skjema for søknad om innpass.

Søkere på bachelorprogrammer i helsefag kan søke om innpass til 2. studieår direkte gjennom vårt søknadsskjema . Les mer på de aktuelle studiesidene.

Høyskolen Kristiania er en NOKUT-akkreditert stiftelse. Et eventuelt økonomisk overskudd går tilbake til stiftelsen og brukes til å styrke høyskolens fag- og læringsmiljø.

Studieavgiften pr. semester varierer noe fra studium til studium. Du finner pris pr. semester i høyrekolonnen inne på studiesidene.

 

 

I tillegg til studieavgift gjelder følgende kostnader for samtlige studier:

 • registreringsavgift: kr 1 900 (betales ved inngåelse av studiekontrakt)
  • Når du takker ja til tilbud om studieplass hos oss, signerer du en studiekontrakt. Når vi mottar den signerte studiekontrakten i retur fra deg, sender vi deg en faktura med registreringsavgift på 1 900,-. Registreringsavgiften skal betales innen 14 dager.
 • semesteravgift til Studentunionen ved Høyskolen Kristiania: kr 250
 • semesteravgift til Studentsamskipnadene:
  • i Oslo og Akershus (SiO): kr 600
  • i Bergen (Sammen): kr 550

NB! Bøker og annet utstyr er ikke inkludert i semesteravgiften.

Flere av våre bachelorstudier på Institutt for teknologi har matematikk-krav, som krever at studentene har bestått R1 eller S1 + S2. Hvis du ikke har bestått kravene kan du søke om betinget opptak, og ta eksamen underveis i studieløpet.

Tre av studieprogrammene på Institutt for teknologi krever at du består enten matematikk R1 (realfagsmatte) eller S1 + S2 (samfunnsfaglig matte).

Dersom du vil søke et av disse studieprogrammene men ikke har bestått R1 eller S1 + S2 fra før, kan du søke om betinget opptak. Da er det en forutsetning at du består eksamen i R1 eller S1 + S2 i løpet av ditt første studieåret. Etter dette kan du fortsette på andreåret som vanlig.

For å bestå matematikk-fagene må du melde deg opp hos privatist, det kan du gjøre på www.privatistweb.no.

Hvis du ønsker undervisning må du enten melde deg på nettstudier eller kveldsundervisning fra en aktør som leverer dette, Westerdals Oslo ACT tilbyr ikke undervisning.

Husk!

Det er mange som sliter med å bestå R1 eksamen, i tillegg til å følge et vanlig studie. Det kreves noe matematikk-forståelse av deg for at du skal lykkes med å bestå eksamen.

Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen (inkl. skolepenger). Du kan dermed søke støtte til å betale hele semesteravgiften, i tillegg til vanlig studiestipend.

Du må selv kontakte Lånekassen direkte for å få vite hvor mye du kan få i lån, og vi anbefaler deg å søke så fort som mulig. Vær oppmerksom på at vi tar forbehold om at du ikke er garantert å få støtte fra Lånekassen.

Om du ikke skulle få støtte, eller om det er lang saksbehandlingstid hos Lånekassen, er du fortsatt pliktig til å betale semesteravgiften i henhold til studiekontrakten.

Semesterregistrering

Semesterregistrering i StudentWeb er en rutine alle studenter ved Høyskolen Kristiania må gjennomføre hvert semester. Fristen for å semesterregistrere/godkjenne utdanningsplanen er:

 • For høstsemester: 15. september.
 • For vårsemester: 15. februar.

Fritak for fag

Fristen for å søk om fritak for fag er:

 • For høstsemester: 15. august – 15. september.
 • For vårsemester: 1. januar – 15. februar.

Du må søke fritak via StudentWeb – les hvordan du søker om fritak her

Oppsigelse av studieplass

 • For alle som skal begynne på Høyskolen Kristiania som ny student, er oppsigelsesfristen 1. september. Dersom oppsigelsen er sendt etter 1. september, betales inneværende semesters avgift fullt ut.
 • Er du allerede en student i løp på et av våre studier må studieplassen sies opp innen henholdsvis 15. januar (for vårsemesteret) og 1. september (for høstsemesteret). Ved for sen oppsigelse betales kommende semesters avgift fullt ut.
 • Ved avbrudd fra studiene må du selv melde fra til Lånekassen.
 • Vi viser ellers til kontraktsbestemmelsene du aksepterte da du signerte kontrakt med Høyskolen Kristiania.

Alle oppsigelser gjøres i henhold til kontrakten. Oppsigelse må sendes til opptak@kristiania.no