✕  Lukk søk

Studentklinikken

Vi tilbyr

 

Du kan forvente behandling av høy kvalitet, hvor ditt behov står sentralt.

Behandlingstilbudet

Vi behandler akutte og langvarige plager / ubehag, men kan også hjelpe til med forebyggende tiltak. Du kan forvente en individuell samtale, undersøkelse, behandling og råd rettet mot dine behov.

Studentene har selv ansvar for konsultasjonene, men har alltid en erfaren veileder tilgjengelig.

Du trenger ikke henvisning fra lege.

Åpningstider

Mandag – torsdag 07.30 – 19.00

Fredag 08.00 – 16.00

Priser

Første behandling ordinær 300,- / rabatt* 150,-

Oppfølgende behandling ordinær 220,- / rabatt*100,-

*Rabatten gjelder: Honnør over 60 år, ungdom under 18 år, studenter og HK ansatte

Kostveiledning er gratis

Sommerklinikken for akupunktur og osteopati har egen priser

Timebestilling og kontakt

Telefon: 971 17 690

E-post: studentklinikken@kristiania.no. (Merk at timebestilling skal gjøres pr. telefon)

Avbestilling må gjøres senest innen kl. 10:00 arbeidsdagen før behandlingen skal finne sted, hvis ikke vil timen belastes i sin helhet.

Adresse

Prinsens gate 9, 0153 Oslo. Henvend deg alltid i Besøksresepsjonen før konsultasjonen.

Klinikken med venterom ligger i 3. etg. i samme bygg. Vi har heis.

Dine rettigheter som pasient

Vi forholder oss til en rekke lover og regler som ivaretar dine pasientrettigheter. Våre studenter må samtykke til å følge dette lovverket før de starter sin kliniske praksisperiode.

Under følger en oversikt over de mest relevante bestemmelsen for deg som pasient ved Studentklinikken tilhørende Institutt for Helsevitenskap.

Studenter i praksis skal praktisere i henhold til gjeldene lovverk.

Alle saker som angår klienter / pasienter er konfidensielle jfr. Helsepersonelloven §§ 21 til 25 og Lov om alternativ behandling av sykdom mv. §4.

Vi registrerer, behandler og lagrer personopplysninger om pasienter i henhold til pasientjournalloven, personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven, helsepersonelloven.

Informasjonen lagres i en elektronisk pasientjournal. Den inneholder navn, fødselsdato og kontaktinformasjon, samt opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, hvilken informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning.

Alle som har tilgang til dine personalia og pasientjournal er underlagt taushetsplikt.

Studentenes tilgang til journalprogrammet er begrenset til de ukene de har praksis.

Utlevering av journaler krever signert samtykkeskjema fra klient/pasient.

Journaler skal oppbevares frem til det ikke lenger antas å være bruk for dem. Når dette ikke lenger er tilfellet, skal som en hovedregel journalene makuleres på betryggende vis. Normalt er dette 10 år.