✕  Lukk søk

Søknad om emnefritak i StudentWeb

Dersom du har avlagt eksamen med gyldig resultat i emner fra en ekstern utdanningsinstitusjon kan du søke om fritak fra emnet/emnene. Dette gjøres i StudentWeb i henhold til spesifiserte frister, se «Lovverk og viktige frister».

Det gjøres en faglig vurdering av søknaden basert på dokumentasjonen som blir lastet opp. Søknader uten påkrevd dokumentasjon blir ikke behandlet.

Fritak for enkeltemner gir ikke redusert studieavgift, men studenten kan søke om å få følge alternative emner på andre studieprogram i løpet av normert studieløpsperiode. Dersom søknaden om fritak blir avslått må emnet gjennomføres i sin helhet. Husk å melde fra til Lånekassen om du får emnefritak da dette kan påvirke studiestøtten du får fra Lånekassen. Ta kontakt med Lånekassen for mer informasjon.

Slik søker du:

  • Logg deg inn i StudentWeb
  • Trykk på knappen «Mer..» i menyen øverst på skjermen
  • Velg «søknader»
  • Velg «innpass av eksterne emner eller delstudier»
  • Fyll ut feltene som beskrevet i skjermbildet under:

Slik søker du om emnefritak i StudentWeb

  • Velg land du ønsker å importere resultater fra om det er aktuelt, hvis ikke klikk «Ønsker ikke å importere resultater».
  • Last opp dokumentasjon eller lever denne i resepsjonen på campusen du tilhører.
  • Huk av for kvittering om du ønsker det og trykk «fullfør»