✕  Lukk søk
Innpass for studenter med medisinsk kompetanse

Akupunktur – deltid

Ønsker du å jobbe i morgendagens helsevesen? En akupunktør i klinisk praksis møter mennesker i alle aldre med ulike lidelser, noe som betyr stadig nye utfordringer, en spennende arbeidshverdag og meningsfulle bidrag til pasientenes helse!

Høyskolen Kristiania tilbyr, som den eneste utdanningsinstitusjonen i Skandinavia, bachelor i akupunktur. Enten som student på heltid eller deltid.

Har du helsefaglig bakgrunn, medisinsk årsenhet eller tilsvarende kan du høsten 2019 få innpass i 2. Studieår. Du kan da velge å ta de to siste årene på det ordinære bachelorstudiet over tre år på deltid, eller to år på heltid. Deltidsstudiet er samlingsbasert med 10-12 samlinger per år.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Bestill veiledning her!

Vårt mål er å utdanne dyktige akupunktører som har kunnskap og kompetanse til å møte dagens og fremtidens helseutfordringer. Bachelor i akupunktur kombinerer den kinesiske akupunkturen, som bygger på en helhetlig forståelse av menneskekroppen, med den mer moderne medisinske akupunkturen, som hovedsakelig benyttes ved behandling i muskel- og skjelettsystemet. Denne unike kombinasjonen gjør at våre uteksaminerte studenter har bred kompetanse i behandling av pasienter med ulike smertetilstander.

Behandling med nåler

En akupunktør trenger både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. I hvert emne legger vi vekt på å undervise hvordan teoretisk kunnskap kan overføres til praktiske ferdigheter.

Som innpass-student vil studiet hovedsakelig inneholde akupunkturfaglige emner. Du tilegner deg kunnskap og ferdigheter i både kinesisk- og medisinsk akupunktur, og forskning på fagfeltene.

En stor del av undervisningen er praktisk rettet, slik at du øver inn ulike teknikker på andre medstudenter og møter pasienter i klinisk undervisning.

Allerede i andre semester starter praksis på høyskolens studentklinikk under veiledning av en av våre erfarne akupunktører.

Vi legger stor vekt på varierte og studentaktiviserende læringsformer. Dette gjør din studiehverdag spennende og interessant. Teoriundervisning integreres i ferdighetstrening, klinisk undervisning og praksis på studentklinikken. Slik skaper vi en læringssituasjon som ligger tett opp til det som skjer i praksisfeltet. Undervisningen foregår i små klasser hvor nærhet til foreleser står sentralt.

Undervisningen ved høyskolens anatomiske læringssenter gir deg en unik mulighet til å se kroppen i tredimensjonalt perspektiv. De humane preparatene gjør at du enklere forstår strukturene du palperer, og hvor du trygt kan nåle pasienten. Gjennom hele studiet kombinerer vi derfor undervisning på anatomisk læringssenter med ferdighetstrening.

På studentklinikken videreføres kunnskapen og ferdighetene du har ervervet deg, og under kyndig veiledning lærer du å anvende teknikkene i praksis på pasientene. Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, slik at den erfaringen du får med deg her, er svært yrkesrelevant.

Våre forelesere har mange års erfaring som akupunktører både i privat og offentlig helsevesen, høy forskningskompetanse og/eller lang klinisk erfaring.

Studentene må ta et forkurs over 2 x 3 dager:

10.08 kl.: 11.45-17.30
11.08 kl.: 09.15 – 15.30
12.08 kl.: 09.15 – 13.30

24.08 kl.: 11.45-17.30
25.08 kl.: 09.15 – 15.30
26.08 kl.: 09.15 – 13.30

Deltidsstudiet vil ha fire samlinger per semester fra torsdag etter lunsj til søndag ca. kl. 13.00.

I tillegg vil det komme eksamensavvikling. Dette forsøker vi så langt det er mulig å legge til samling.

I tillegg vil det være online diskusjonsforum/undervisning en gang per uke, torsdager mellom samlingene. Dette vil legges til ettermiddagen/kveld.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I femte semester, tredje studieår, får du mulighet til å reise på en fire ukers studietur til Nanjing i Kina. Der får du klinisk undervisning på sykehus samt forelesninger gitt av de ansatte ved Nanjing University of Chinese Medicine. I tillegg til det faglige er dette en unik mulighet til å bli kjent med kinesisk kultur og samfunn.

I løpet av studieturen er det også mulig å besøke byene Suzhou, Shanghai og Beijing.

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært, og gjør deg klar til å møte arbeidslivet. Det overordnede målet for studiet er å utdanne deg til en reflektert og kompetent akupunktør som gjennom målrettet arbeid skal bidra til helsefremmende arbeid i Norge.

De fleste akupunktører i Norge etablerer egen klinikk, er ansatt eller leier plass ved etablerte klinikker, eller kombinerer sin praksis med annen helsefaglig utdanning. Flere sykehus og idrettslag har ansatt akupunktør. Bachelor i akupunktur gir god innsikt i vitenskapelige metoder og forskning. Du er derfor godt rustet til ulike masterstudier ved norske universitet i etterkant av bachelorgraden, for eksempel master i helsevitenskap eller andre tverrfaglige mastergrader innenfor helse. Våre samarbeidspartnere i England og Kina tilbyr mastergrad i akupunktur. De siste årene har studenter på Bachelor i akupunktur fått et stipend fra kinesiske myndigheter til masterstudier i akupunktur.

Ved opptak 2019 tas det kun opp studenter som kan innpasses i andre studieår.

Søkere med helsefaglig bakgrunn, medisinsk årsenhet eller tilsvarende kan høsten 2019 få innpass i andre studieår og ta de to siste årene på det ordinære bachelorstudiet i akupunktur over tre år på deltid.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:

 • Sykepleie
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Lege
 • Årsenheten i grunnmedisin
 • Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania
 • Hilde Skjerve Akupunktur

  Møt studieprogramleder

  – Akupunktur er en allsidig utdanning som handler om å få en helhetlig forståelse av menneskekroppen i frisk og syk tilstand.

  Les mer
 • Studentklinikken blogg akupunktur

  Praksis på klinikk

  Studentklinikken er et unikt sted. Et sted hvor akupunkturstudentene får kombinere teori med praksis.

  Les mer