✕  Lukk søk
Bachelor

Akupunktur

Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med mennesker, og som vil hjelpe mennesker til bedre helse ved bruk av akupunktur. En akupunktør møter mennesker i alle aldre med mange ulike lidelser. Endringer i befolkningssammensetning, utviklingen av livsstilsykdommer og økning i muskel- og skjelettlidelser gir akupunktører stadig nye utfordringer og en spennende arbeidshverdag.

Vårt mål er å utdanne dyktige akupunktører som har kunnskap og kompetanse til å møte framtidens helseutfordringer.

Unik kombinasjon

Bachelor i akupunktur kombinerer den kinesiske akupunkturen, som bygger på en helhetlig forståelse av menneskekroppen, med den mer moderne medisinske akupunkturen, som hovedsakelig benyttes ved smertebehandling i muskel- og skjelettsystemet. Denne unike kombinasjonen gjør at våre studenter har høy kompetanse i behandling av pasienter med ulike smertetilstander.

Akupunktur - studenter på anatomisk læringssenterAkupunktur - student og veileder på studentklinikkenBehandling med nåler

Har du helsefaglig utdanning fra før? Da kan du søke deg rett inn på andre studieår. Les mer om innpass her.

En akupunktør trenger både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. I hvert emne legger vi vekt på å undervise hvordan teoretisk kunnskap kan overføres til praktiske ferdigheter. Bachelorgradens første studieår består hovedsakelig av anatomi, fysiologi og sykdomslære. Dette er nødvendig grunnleggende kunnskap for å gi en sikker og trygg behandling.

I tillegg undervises det i akupunktur, med vekt på praktisk lokalisering av akupunkturpunkter og nåleteknikk, og du har anledning til å observere arbeidet på studentklinikken.

Praktisk studium

I andre og tredje studieår inneholder studiet hovedsakelig akupunkturfaglige emner. Du tilegner deg kunnskap i både medisinsk og kinesisk akupunktur, og forskning på fagfeltene.

En stor del av undervisningen er praktisk rettet, slik at du øver inn ulike teknikker på andre medstudenter og møter pasienter i klinisk undervisning. Allerede i andre studieår starter praksis på høyskolens studentklinikk under veiledning av en av våre dyktige akupunktører.

Små klasser

Vi legger stor vekt på varierte og studentaktiviserende læringsformer. Dette gjør din studiehverdag spennende og interessant. Teoriundervisning integreres i ferdighetstrening, klinisk undervisning og praksis på studentklinikken. Slik skaper vi en læringssituasjon som ligger tett opp til det som skjer i praksisfeltet. Undervisningen foregår i små klasser hvor nærhet til foreleser står sentralt.

Anatomisk læringssenter

Anatomisk læringssenter gir deg en unik anatomiopplæring hvor du får se kroppen i et tredimensjonalt perspektiv. De humane preparatene gjør at du enklere forstår strukturene du palperer, og hvor du kan nåle pasienten. Gjennom hele studiet kombinerer vi derfor undervisning på anatomisk læringssenter med ferdighetstrening.

Studentklinikk

På studentklinikken videreføres kunnskapen og ferdighetene du har ervervet deg, og under kyndig veiledning lærer du å anvende teknikkene i praksis på pasientene. Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, slik at den erfaringen du får med deg her, er svært yrkesrelevant.

Våre forelesere har mange års erfaring som akupunktører både i privat og offentlig helsevesen, høy forskningskompetanse og/eller lang klinisk erfaring.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Bachelorstudenter på Bachelor i akupunktur må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven §4-9:

«I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.»

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

I andre og tredje studieår får du verdifull praksis på vår studentklinikk. Under kyndig veiledning vil du utvikle gode kliniske og terapeutiske ferdigheter.

Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, så erfaringen herfra er svært relevant for din fremtidige yrkesutøvelse.

Ved dette studiet har du mulighet til å søke om 4-6 ukers utveksling/“clinical work” ved Nanjing University of Chinese Medicine, i desember-januar, 5./6. semester.

Dersom du har studert helsefag tidligere kan du søke opptak direkte til andre året på Bachelor i akupunktur. Opptaket forutsetter at det er ledige studieplasser.

Dersom det er flere søkere enn ledige studieplasser vil kvalifiserte søkere bli rangert på grunnlag av karakterer fra høyere utdanning.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:

 • Sykepleie
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Lege
 • Årsenheten i grunnmedisin
 • Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania

Forkurs

Dersom du får innpass på Bachelor i akupunktur må du gjennomføre et obligatorisk forkurs i akupunktur.

Forkurset støttes ikke av Lånekassen.

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært, og gjør deg klar til å møte arbeidslivet. Det overordnede målet for studiet er å utdanne deg til en reflektert og kompetent akupunktør som gjennom målrettet arbeid skal bidra til helsefremmende arbeid i Norge.

De fleste akupunktører i Norge etablerer egen klinikk, er ansatt eller leier plass ved etablerte klinikker, eller kombinerer sin praksis med annen helsefaglig utdanning. Flere sykehus og idrettslag har ansatt akupunktør.

Bachelor i akupunktur gir god innsikt i vitenskapelige metoder og forskning. Du er derfor godt rustet til ulike masterstudier i etterkant av bachelorgraden, for eksempel master i helsevitenskap eller andre tverrfaglige mastergrader innenfor helse. Våre samarbeidspartnere i England og Kina tilbyr mastergrad i akupunktur.

De siste årene har studenter på Bachelor i akupunktur fått et stipend fra kinesiske myndigheter til masterstudier i akupunktur.

I femte semester (tredje studieår) får du mulighet til å reise på en fire ukers studietur til Nanjing i Kina. Der får du klinisk undervisning på sykehus samt forelesninger gitt av Nanjing University of Chinese Medicine. I tillegg til det faglige er dette en unik mulighet til å bli kjent med kinesisk kultur.

I løpet av studieturen er det også mulig å besøke byene Suzhou, Shanghai og Beijing.

Bachelor i akupunktur gir god innsikt i vitenskapelige metoder og forskning. Du er derfor godt rustet til ulike masterstudier i etterkant av bachelorgraden, for eksempel master i helsevitenskap eller andre tverrfaglige mastergrader innenfor helse. Våre samarbeidspartnere i England og Kina kan tilby en mastergrad i akupunktur.

De siste årene har de kinesiske myndighetene tildelt utdanningsstipend til norske studenter på MSc i Akupunktur ved Nanjing University of Chinese Medicine, Kina. Studiet går over tre år og undervisningen foregår på engelsk.

Høyskolen Kristiania har i tillegg en avtale med Northern College of Acupuncture, York i England på MSc in Advanced Oriental Medicine (Research and Practice). Dette studiet går over tre år online via videokonferanser og e-learning.

 • Reidun Akupunktur

  Møt studenten

  Reidun går andre året på Bachelor i akupunktur, og en mer engasjert student skal man lete lenge etter!

  Les mer
 • Bilde av Geir på jobb på Olympiatoppen

  Møt en tidligere student

  På Olympiatoppen behandler Geir Stølsvik hovedsakelig idrettsutøvere som ofte trenger både massasje og akupunktur.

  Les mer
 • Hilde Skjerve Akupunktur

  Møt studieprogramleder

  – Akupunktur er en allsidig utdanning som handler om å få en helhetlig forståelse av menneskekroppen i frisk og syk tilstand.

  Les mer
 • Studentklinikken blogg akupunktur

  Praksis på klinikk

  Studentklinikken er et unikt sted. Et sted hvor akupunkturstudentene får kombinere teori med praksis.

  Les mer