✕  Lukk søk
Bachelor

Anvendt psykologi

Med en Bachelor i anvendt psykologi blir du utrustet med kunnskaper og ferdigheter som kommer til nytte i en rekke ulike yrker, og som i liten grad vil bli erstattet av teknologiske løsninger i fremtiden.

Studiet er lagt opp med varierte forelesninger og prosjektarbeid. I tillegg tilbyr studiet fleksibilitet ved at mange temaer også presenteres på nett, blant annet som videoforelesninger og øvingsoppgaver.

En gruppe studenter sitter rundt et bord og snakker og jobber med skole.

Psykologi søker å finne svar på spørsmål som handler om mennesker som tenkende, følende, handlende og sosialiserende individer. Hvordan har du utviklet den personligheten du har? Hvordan påvirkes du av andre mennesker? Hvordan påvirker du andre mennesker? Og hva har dette å si for valg av jobb, parforhold og livsstil?

For å svare på slike spørsmål må du ha innsikt i de mange ulike faktorene som påvirker oss. Denne innsikten får du med en Bachelor i anvendt psykologi. Du vil kunne forklare og forutsi handlinger til mennesker, alene og i grupper. Du vil forstå de kognitive mekanismene som ligger bak, og du vil kunne beskrive deres emosjoner. Videre vil du kunne vurdere alt dette i en større sammenheng. For eksempel ved å uttale deg om samfunnsutviklingen og hvordan den påvirker mental helse.

Praktisk tilnærming

Gjennom studietiden vil du opparbeide et solid teoretisk grunnlag, men også være i stand til å anvende etablert kunnskap i nye kontekster. Bachelorgraden har et stort fokus på å sette psykologisk kunnskap ut i praksis. Du vil blant annet lære å utføre og analysere egne observasjoner, studier og psykologiske tester.

Moderne psykologi bygger på en lang tradisjon med forskningsbasert kunnskap, og utforskes med både teknologi og analyseverktøy for å forstå kompleksiteten som ligger bak menneskelige fenomener. Som anvendt fag praktiseres psykologi med fokus på både generelle trekk og spesifikke situasjoner, samtidig som du ivaretar individets verdighet. I løpet av studietiden skal du opparbeide deg den kunnskapen og de ferdighetene som kreves for å fordype deg i et fenomen eller for å forstå en persons situasjon.

Første studieår dekker psykologiens historie og de ulike retningene som har vokst frem, i tillegg til grunnleggende prinsipper innen personlighet og sosialpsykologi, samt kognitiv og emosjonell utvikling, fra fødsel til alderdom.

I det andre året utvides disse prinsippene med abnormal psykologi og kognitiv psykologi. Du får anvende din teoretiske kunnskap mot utfordringer knyttet til, blant annet, psykiske lidelser, livskvalitet, bevissthet, tankeprosesser og digital teknologi.

Det siste året kan du fordype deg i selvvalgte temaer og bacheloroppgave, og du har muligheten til å reise ut og oppleve kulturen og undervisningsmiljøet i et annet land.

I løpet av studietiden vil du møte undervisning i mange former og du vil praktisere læring på forskjellige måter. I tillegg til mer tradisjonelle læringssituasjoner, som forelesninger, oppgaveløsning og gruppearbeid, har du mulighet til å følge et fleksibelt nettbasert opplegg.

Studiet legger vekt på aktiv innsats og læring gjennom deltakelse. I flere emner vil du kunne utforske teoretiske problemstillinger i praktiske prosjekter. Slik får du erfaring med metoder, undersøkelser og tester som psykologer benytter i forskning og i yrkeslivet.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I femte semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • Griffith University, Brisbane
 • University of Queensland, Brisbane

 • Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness
 • Idrettspsykologi og prestasjon
 • Filmens psykologi
 • Positiv psykologi og livskvalitet
 • Tenke fort og langsomt – beslutningspsykologi
 • Søvn, drømmer, hypnose og ulike bevissthetstilstander

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Med en Bachelor i anvendt psykologi er du utrustet med kunnskaper og ferdigheter som kommer til nytte i en rekke ulike yrker, og som i liten grad vil bli erstattet av teknologiske løsninger i fremtiden. Det er behov for kandidater med god forståelse for menneskelige relasjoner og individuelle behov i alt fra kommunale tjenester til kommunikasjonsbransjer. Studiet er eksempelvis relevant for yrker som familierådgiver, miljøterapeut, rekrutterer og karriereveileder.

Psykologi kombinert med andre fag kan være en slagkraftig kombinasjon innenfor en rekke arbeidsområder, for eksempel HR og organisasjonsarbeid, PR og markedsføring, eller pedagogisk virksomhet. Studiet er også aktuelt som videreutdanning for ansatte innen sosial- og helsevesen, og andre som ønsker å kvalifisere seg til administrasjons- og ledelsesoppgaver.

Med en Bachelor i anvendt psykologi fra Høyskolen Kristiania er du kvalifisert til å søke opptak til mastergrader i Norge og utlandet, både innen psykologi og innen tverrfaglige fagområder. For eksempel helsefremmende arbeid, utvikling og samfunnsutfordringer, kultur og integrasjon, samt energi og miljøsatsinger.