✕  Lukk søk
Bachelor

Tjenestedesign

Studer tjenestedesign ved Høyskolen Kristiania og lær å designe helhetlige tjenester og forme gode brukeropplevelser.

Det neste Spotify, Uber eller Airbnb? Som tjenestedesigner kan du revolusjonere fremtiden. Bli tjenestedesigner du også!

 

Tjenester er fremtiden

Tjenester omgir oss fra fødsel til død, fra morgen til kveld. 80 % av all verdiskaping i Norge er tjenesteorientert, og til forskjell fra produkter, er tjenester ofte mer bærekraftige, samfunnsøkonomiske og lønnsomme. Tjenester har revolusjonert bransjer fra bank og finans, og offentlig sektor, til musikk, hotell og transportsektoren. Lite tyder på at det stopper der.

“Design is how it works” – Steve Jobs

Tjenestedesign er fagdisiplinen som med en metodisk og kreativ tilnærming søker å levere helhetlig, nyttige og attraktive tjenester der brukerens opplevelser er premissleverandør. Til forskjell fra andre designdisipliner, som tar for seg ett eller flere elementer ved et produkt eller en tjeneste, jobber tjenestedesigneren med hele brukerreisen. Helt fra når tanken om å reise til Lofoten blir materialisert til man kommer hjem, fryseren fylt med skrei. Målet er en sømløs kundereise hvor møte med alle potensielle kontaktpunkter, analoge eller digital, blir  gode og givende opplevelser.

Nærbilde av hva studentene på tjenestedesign jobber med - ark med masse postitlapper og skriblerier på

Tjenestedesign = brukersentrisk

Ved å sette brukeren i sentrum jobber tjenestedesignere systematisk med å kartlegge brukeropplevelser, systemer og funksjoner. Dette for å avdekke frustrasjoner, flaskehalser og problemområder, og dermed jobbe med hvordan man kan optimalisere tjenesten for brukeren. Dette kan bety å forbedre visse kontaktpunkter, omdefinere tjenesteforløpet, eller skape en helt ny tjeneste! Enter Uber, Airbnb eller Vipps.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Bestill veiledning her!

Økt lønnsomhet med gode kundeopplevelser

Som tjenestedesigner må du kunne jobbe holistisk og tverrfaglig. Dette for å imøtekomme organisatoriske utfordringer og brukerbehov på en kreativ måte. Du får utforske mulighetene i skjæringspunktet mellom design, forretningsutvikling og teknologi. Bli tjenestedesigner og skap fremtidens gode kundereiser samtidig som du øker lønnsomheten for virksomheter!

 

Gjennom dette studiet vil du lære å generere, visualisere og presentere ideer for brukere, leverandører, lærere og medstudenter. Med en visuell arbeidsmetodikk vil du kunne omsette funn i tiltak, tydeliggjøre problemstillinger, prøve ut ideer og utforme nye tjenestekonsepter.

I tjenestedesign fokuserer man ikke kun på utvikling av en tjeneste eller et produkt, men utvikling av en overordnet opplevelse for brukeren – ofte gjennom et tverrfaglig perspektiv. Derfor består Bachelor i Tjenestedesign også av teoretiske fag som støtter opp under tjenestedesignprosessen, slik som forretningsforståelse, forbrukeratferd, markedsføring og innovasjon. Dette innholdet skiller studiet fra andre designprogrammer.

Studiet vektlegger faglig refleksjon og evnen til å bruke relevant kunnskap i designløsninger. Derfor underviser vi i yrkesetikk og hvordan man som tjenestedesigner kan være seg sitt sosiale ansvar som samfunnsaktør bevisst. Vår tette kontakt med bransjen gjør at studiet til enhver tid er oppdatert på hvilke kvalifikasjoner som etterspørres.

Du vil få kunnskap fra toneangivende miljøer i inn- og utland og senere være i stand til å oppdatere din egen kunnskap gjennom å følge utviklingen og trendene innen fagområdet.

Designfaglig utøvelse gjennom praktiske og visuelle arbeidsmetoder står sentralt gjennom hele studiet og er nødvendig for at man skal kunne skape effektive tjenestekonsepter som er tilpasset oppdragsgiverens, brukerens og andre interessenters behov.

Oppgavene du vil jobbe med, spenner fra tjenesteutvikling til mer eksperimentelle framtidsanalyser. Felles for dem alle er at de bygger progresjon gjennom iterativ læring av visualisering, brukerinvolvering, samskaping og testing.

Emnene gjennomføres med mange praktiske oppgaver samt med teori og faghistorie for at håndverket skal settes inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

På dette studiet kan et begrenset antall studenter  i 5. semester kvalifisere seg for praksisplass hos en utvalgt samarbeidsbedrift, eller til utveksling til en av våre utenlandske samarbeidspartnere.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Gjennom balansen mellom praktiske ferdigheter, konseptuell tilnærming til tjenestedesign og bevissthet om forretningsforståelse kvalifiserer studentene seg for arbeid i et bredt spekter av jobber. Etter endt studium kan de jobbe som utøvende tjenestedesignere i både privat og offentlig sektor.

Andre mulige arbeidsplasser er designbyråer, konsulentselskaper, kommunikasjonsbyråer, IT-selskaper og andre tjenesteorienterte virksomheter.

Du blir ikke spesialist innen en smal tjenestedesign-disiplin, men derimot øvet i å designe helhetlige løsninger som fungerer på tvers av ulike kontaktpunkter og til mange ulike målgrupper.

Den akademiske tilnærmingen til faget og vektleggingen av skriftlig og visuell fremstillingsevne gir deg kompetanse til å ta videre studier på masternivå.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Etter å ha fullført Bachelor i tjenestedesign er du kvalifisert til å søke på masterprogrammer i Norge og utlandet. I Norge er masterprogrammet i design ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo aktuelt.

Det finnes også flere muligheter for masterutdanning i utlandet som passer et slikt bachelorgradsstudium, blant annet ved Royal College of Art (England), Politecnico di Milano (Italia) og Stanford University (USA).

Det gjøres oppmerksom på at det kan være strenge opptakskrav på enkelte av disse studiene, og at flere av dem krever en designportfolio for å kunne søke.

 • Emilie_profilbilde

  Møt en tjenestedesigner

  — Jeg har aldri jobbet med et kjedelig tjenestedesign-prosjekt, sier Emilie Strømmen Olsen. Hun er senior tjenestedesigner i Designit.

  Les mer
 • Studenter fra Bachelor i tjenestedesign jobber med et prosjekt.

  — Folk ringer og spør når studentene er ferdig

  Tjenestedesign er løsningen på alt som ikke fungerer, sies det. Nå har arbeidsmarkedet virkelig fått øynene opp for fagkunnskapen.

  Les mer