✕  Lukk søk
Bachelor

Biomedisin

Er du interessert i hvordan menneskekroppen fungerer? Både når den er frisk og ved sykdom.

Årsenhet i Grunnmedisin

Moderne medisin baserer seg på vitenskapelige og teknologiske tilnærminger som har sitt opphav i biologi og fysiologi. Dette er det som kan kalles biomedisin. Med en Bachelor i biomedisin vil du lære deg mekanismene bak hvordan organer, celler og gener fungerer. På biomedisinstudiet jobber vi med blant annet celle- og molekylærbiologi, mikrobiologi, genetikk, immunologi, farmakologi og toksikologi. Utdanningen består av mye teori, men du vil også få lære gjennom laboratorieforsøk.

Fremtidens helseutfordringer er mange, og denne utdanningen vil gi deg verktøyene du trenger for å kunne jobbe med disse. Sammen med andre yrkesgrupper vil du kanskje løse kreftgåten eller problemer knyttet til antibiotikaresistens?

Høyskolen Kristiania har også en avtale med University of Nicosia Medical School hvor studenten kan bygge videre på Bachelor i biomedisin med fire år for å få profesjonsutdannelsen i medisin. Når du er ferdig med bachelorgraden hos oss, kan du gå videre til University of Nikosia på Kypros. Hvis du har B i snitt er du garantert å komme inn på intervju. Profesjonsutdannelsen innebærer et 4-årig program levert av St George’s, University of London. Studiet gjennomføres ved University of Nicosia Medical School.

I motsetning til Norge, har Storbritannia ikke integrert praksis gjennom medisinstudiene. Studentene må derfor gjennomføre en praksisperiode i Storbritannia etter at de er ferdig med studiene før de kan oppnå autorisasjon i Storbritannia.

Viktig: I forbindelse med at Storbritannia går ut av EU må det fremforhandles nye avtaler for godkjenning av helseutdanninger herfra.

Studiet tilbys for første gang i 2019.  

Biomedisin er utdanningen for deg som er interessert i hvordan menneskekroppen fungerer, både når den er frisk og ved sykdom. Du vil lære mekanismene bak hvordan organer, celler og gener fungerer. På biomedisinstudiet vil du jobbe med blant annet celle- og molekylærbiologi, mikrobiologi, genetikk, immunologi, farmakologi og toksikologi.

Du vil også lære om genetikkens rolle i ulike sykdommer, og hvordan man benytter avansert programvare for å analysere og tolke biologiske data.

Utdanningen vil gi deg verktøyene du trenger for å kunne jobbe med verdens helseutfordringer i ulike yrkesgrupper som jobber med helseproblematikk.

Studiet benytter ulike undervisnings- og læringsformer for å sikre at læringsutbyttet oppnås. I tillegg til tradisjonelle undervisningsformer, som forelesninger, oppgaveløsning og gruppearbeid, legges det vekt på studieformer som krever aktiv innsats gjennom engasjement og innlevelse fra studentenes side. Utdanningen består av mye teori, men du vil også få lære gjennom laboratorieøvelser.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Ekstern praksis vil foregå primært innen laboratoriearbeid i industrien og/eller sykehus.

Bachelorgrad i biomedisin har avtale om utveksling til Hertfordshire i England på fjerde semester. Ordningen innebærer at emner tilsvarende 30 studiepoeng tas i Hertfordshire. Emnene er vurdert jevngode med emnene som inngår i graden ved Høyskolen Kristiania og erstatter derfor fjerde semester.

Studiet er lagt opp som en selvstendig bachelorgrad som kvalifiserer for arbeid på laboratorier ved sykehus og den private sektor som legemiddelindustrien. Eksempler på mulige yrker er laboratorietekniker, laborant, arbeid innen forskning og undervisning i undervisningssektoren, eller i private bedrifter innen bioteknologi og legemiddelindustri.

Studiet er tilrettelagt for å kunne fungere som en grunnmedisinsk utdannelse som kan påbygges med fire års studier innen profesjonsstudier i medisin. Høyskolen Kristiania har en avtale med University of Nicosia Medical School hvor studenten kan bygge videre på Bachelor i biomedisin med fire år for å få profesjonsutdannelsen i medisin. Videre studier ved University of Nicosia Medical School krever opptak etter gjeldende krav om karakterer og forkunnskaper.

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven §4-9:

«I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.»

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse
  • Les mer om opptakskravene våre her. 

Det finnes flere relevante mastermuligheter med en bachelorgrad biomedisin, og innholdet i studiet oppfyller de formelle kravene for å studere videre på ulike masterprogrammer både i Norge og i utlandet.

Det enkelte studiested foretar opptaket og vurderer alle søkere individuelt.

Opptakskravene varierer og enkelte studier kan stille krav om ekstra fag innen for eksempel idretts- eller helsefag. Høyskolen Kristiania fraskriver seg et hvert ansvar for andre skolers behandling av søkere og/eller til enhver tid gjeldende opptakskrav.  Vi gjør også oppmerksom på at det er ulike søknadsfrister ved forskjellige studiesteder og at disse ofte er tidlig på året.