✕  Lukk søk
Master of Information Systems

Information Systems: Digital Business Systems – part time

Bli en brobygger mellom teknologi og organisasjoner.

På studiet videreutvikler du dine analytiske evner og vil kunne gå inn i ledende stillinger knyttet til organisasjonsutvikling og implementering av IS-løsninger.

Gjennom studiet vil du opparbeide kunnskaper og ferdigheter om informasjonssystemer på individ-, organisasjon- og samfunnsnivå. Med utgangspunkt i reelle case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se mulighetene som finnes i teknologi, forbedre og skape nye løsninger.

Profesjonalitet, selvstendighet, metode og kritisk refleksjon er avgjørende på masternivå.

Masterstudiet kan også tas på heltid over to år, les mer her.

Du lærer å:

Analysere, konfigurere og implementere sentrale forretningssystemer. Designe og være i stand til å anbefale forretningsløsnigner som ERP, CRM, Supply Chain Managementsystemer og BI-løsninger.

I tillegg vil du få “hands on” erfaring med teknologier knyttet til ERP, Internet of Things in Business, Digital markedsføring og Consumer Neuroscience, Information Visualization og Dashboards.

Du får en grundig innføring i:

 • Forretningssystemer
 • IT-strategi og IT arkitektur
 • Digitale platformer og innovasjon
 • IT ledelse
 • Strategisk bruk av digitale kanaler
 • Social media management
 • Digital markedsføring og Consumer Neuroscience
 • Prosjektledelse og smidige metoder
 • Business intelligence og dashboards
 • Internet of Things i en forretningssammenheng
 • Consulting and leadership
 • Forskningsmetoder

Vi underviser i moduler, som betyr at vi har fire uker per modul (emne) på 7,5 studiepoeng (ECTS), men lenger periode på praksisperioden (Practice Period) og masteroppgaven (Master Dissertation, hele siste semesteret).

En vanlig modul leveres som illustrert under, med to og en halv uke undervisning og halvannen uke arbeid med innlevering (essay).

Deltidsmodellen er spesielt tilpasset at man er i arbeid samtidig med utdanningen. Modellen legger opp til at spesielt siste studieår kan gjøres på egen arbeidsplass. Deltidsstudiet er treårig.

I deltidsmodellen er to emner per semester de to første studieårene (til sammen åtte, 60 ECTS), noe som innebærer at man tar annenhver modul og dermed bruker to år på de åtte første emnene. I hver modul har de undervisning tirsdag, onsdag og torsdag de to første ukene av modulen og deretter er det workshop/ lærerstyrt aktivitet på tirsdag og onsdag i uke tre av modulen. Den siste uken er det selvstudie hvor studentene arbeider med en innleveringsoppgave. Deltidsstudentene har 4 uker ekstra på denne oppgaven, slik at den leveres før de starter neste modul.

Siste studieår følger samme modell som heltidsstudentene, med to emner på til sammen 15 ECTS og en praksisperiode på 15 ECTS som da kan gjøres på egen arbeidsplass. Siste semester arbeider du med din masteroppgave på 30 ECTS, også gjerne tilknyttet din arbeidsplass.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på undervisningen, men det vil være nødvendig å møte opp til presentasjoner/ eksamener/ vurdering underveis i de fleste moduler.

Du jobber med tema som er helt i forkant innen fagfeltet. Masterprogrammet er forskningsbasert og det er aktive forskere og personer fra næringslivet som foreleser.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I utdanningens femte semester skal du ut å gjøre masteroppgaven. I denne perioden vil det være mulig å bruke deler av tiden i praksis i en bedrift som gir deg mulighet til å knytte teori til praksis, oppleve den faktiske arbeidshverdagen innen ditt fagfelt, samt mulighet til å etablere nettverk eksternt.

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Les mer om vårt utvekslingstilbud her.

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

 • Karaktersnitt fra bachelorgraden din er minimum C. Relevant praksis, eller andre spesielle hensyn, kan i noen tilfeller veie opp for ikke oppfylt karakterkrav.

I tillegg må du ha en bachelorgrad innen ett av følgende områder:

 • IT
 • ledelse
 • økonomi
 • e-business
 • markedsføring

Du må også sende inn et motivasjonsbrev på engelsk (500 ord). Last ned mal her.

Unntak fra opptakskravet: Dersom du har en bachelorgrad innen andre fagfelt enn de nevnt over eller gjennom høyere utdanning har oppnådd tilsvarende kvalifikasjoner, kan du også være kvalifisert for opptak.

Se også «Forskrift om krav til mastergrad».

Les mer om opptakskravene

 

Med en Master of Information Systems kan du jobbe som:

 • Forretningsanalytiker
 • ERP og CRM konsulent
 • Digital markedsfører
 • IT leder
 • Prosjektleder innen forretningsutvikling
 • Elise står utenfor en glassbygning. Hun har på seg en hvit blazer med en hvit topp inni. Den hvite toppen har blonder øverst på kragen. Elise har brunt lagt hår og har satt opp noe av håret sitt i en strikk.

  Møt en tidligere student

  Før Elise startet på mastergraden trodde hun IT handlet om PC og programmering. Etter kort tid fant hun ut at det slettes ikke er det IT handler om.

  Les mer
 • Digital-Business-Systems-programansvarlig-Asle-Fagerstrom

  Møt studieprogramleder

  — Studentene her har en genuin interesse i å forstå, og utforske, muligheter teknologi gir, for å øke verdiskapning for bedrifter, sier Asle Fagerstrøm.

  Les mer
 • Digital-Business-Systems-bransjen-Ida-Bergum

  Møt bransjen

  Ida Bergum, analyst i Avanade Analytics, forteller om hva bransjen ser etter og muligheter etter studiene ved Høyskolen Kristiania.

  Les mer
 • Digital-Business-Systems-tidligere-student-Bjornar-Maeland

  Møt en tidligere student

  Møt tidligere student, Bjørnar Mæland, som i dag jobber som konsulent i Xledger. Les mer om hans møte med bransjen etter studiene.

  Les mer