✕  Lukk søk
Bachelor

Digital markedsføring

Ta del i et raskt voksende fagmiljø, som bringer sammen det beste fra kommunikasjon og teknologi.

Vi utdanner framtidens mest allsidige markedsførere. Med en bachelor i digital markedsføring vil du være klar til å starte din karriere i en bransje som er i stadig utvikling. Du opparbeider deg de kunnskaper og ferdigheter du trenger for å kunne forstå kunders atferd, og vil kunne promotere varer, tjenester og opplevelser gjennom digitale kanaler.

Gjennom en kombinasjon av teori og praksis lærer du bruken av digitale verktøy og kanaler for å fremme varer og tjenester.

Erfarne forelesere gir deg god innføring i kreativitet og nyskapning, markedsføring og forbrukeratferd. Videre bygger du på med digitale verktøy og webutvikling. Du jobber med temaer knyttet til interaksjonsdesign, innholdsproduksjon og kampanjeplanlegging. Du får verdifull erfaring med å jobbe i kreative team, både med faglige problemstillinger og i tverrfaglige prosjekter.

Digital markedsføring er et tverrfaglig bachelorprogram som kombinerer markedsføring og teknologi. Studiet er bransjenært, praktisk og teoretisk, og gir en grunnleggende forståelse for hva digital markedsføring går ut på. Du lærer å utvikle strategier og planlegge digitale kampanjer, lage og sette i gang tekniske løsninger og, ikke minst, analysere og kontrollere effekter av tiltakene.

For å legge til rette for din læring benytter vi en rekke undervisningsformer, fra forelesninger og diskusjoner til øvinger og presentasjoner. Du vil jobbe med gruppeprosjekter gjennom hele studiet, både med dine medstudenter og på tvers av studieretninger.

Gjennom samhandling får dere praktisert og anvendt fagstoff og ferdigheter til å løse komplekse problemstillinger. Studiet avsluttes med et bachelorprosjekt hvor du benytter all opparbeidet kunnskap og kompetanse i utforskingen av en selvvalgt problemstilling.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I utdanningens sjette semester skal du ut i praksis. En praksisplass gir deg profesjonell og praktisk erfaring fra en bedrift eller organisasjon i bransjen og gir mulighet til å bygge relasjoner og etablere et kontaktnett.

Du skal jobbe med konkrete prosjekter og oppdragsgivere og delta i markedsføringsarbeidet.

Tidligere studenter har hatt praksisplass i Red Media, Rikstoto, Bad Norwegian, Red Bull og Miljøpartiet De Grønne.

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til en rekke samarbeidspartnerne i utlandet.

For deg som starter høsten 2019:

 • University of California, Berkeley (UCB)
 • Hawaii Pacific University (HPU)
 • University of Queensland, Australia (UQ)
 • RMIT University, Melbourne
 • RMIT University, Vietnam, Hanoi & Ho Chi Minh City/Saigon South
 • University of Hertfordshire (UH*), England
 • ISM*: Campus Cologne, Dortmund eller Frankfurt
 • CBA, København, Danmark
 • ODISEE, Brussel, Belgia

For deg som startet høsten 2017 eller 2018:

 • CBA, København, Danmark
 • ODISEE, Brussel, Belgia

Les mer om vårt utvekslingstilbud

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Sammen med søknaden din skal du levere en opptaksprøve. Se opptaksprøven og vurderingskriteriene for opptak her.

Når du er ferdig med studiene hos oss, er du klar til å gå rett ut i jobb. Dette kan du gjøre som en del av en markedsavdeling, i et reklame- eller digitalbyrå, som en bedrifts digitale ekspert, som en konsulent, eller for deg selv i egen virksomhet.

Vi gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere. Forelesere fra bransjen og oppgaver med reelle kunder gir deg innsikt og åpner døren til et innovativt miljø.

Dette studiet kvalifiserer deg til en rekke mastergradsstudier, deriblant flere av våre egne.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Gina i Finn.no sine lokaler i Oslo, her foran Finn-logoen i et neonskilt.

  Møt en tidligere student

  Gina Næss Korslund sikret seg drømmejobben som konseptutvikler allerede før bacheloroppgaven var levert inn.

  Les mer
 • Digital markedsføring – Bransje – Astrid Valen Utvik

  Møt bransjen

  – Vi trenger påfyll av mer teoretiske måter å argumentere og ta beslutninger på, og vi trenger en mer akademisk tilnærmingsmåte til faget, sier Astrid Valen-Utvik.

  Les mer
 • Tverrfaglig samarbeid

  I to uker jobbet studenter fra Art Direction og Digital markedsføring sammen for å finne ut hvordan de kan øke følgerskaren til Astrid S i sosiale medier.

  Les mer
 • Wenche Witberg står med hodet på skakke foran en glassvegg.

  Dette lærer du med digital markedsføring

  En av studiets nøkkelfaktorer er praktisk arbeid. Forelesere fra bransjen og oppgaver med reelle kunder gir studentene innsikt, og åpner dører til et innovativt miljø.

  Les mer