✕  Lukk søk
Bachelor

Digitalisering og økonomi

Få en næringslivsutdannelse spisset mot den nye digitaløkonomien.

Vil du være med å skape fremtidens bedrifter og fremtidens digitale produkter og tjenester? Vil du bidra til den digitale transformasjonen i både privat- og offentlig sektor?  Gå ut i arbeidslivet med det lille ekstra, det digitale fortrinnet som gir deg en kompetanse og forståelse som sårt etterspørres av næringslivet.

Et studie for fremtiden

Ordet digitalisering har vært et buzzword i både offentlig- og privat sektor de siste årene. Et nødvendig gode som skal implementeres og integreres for at bedrifter skal ha livets rett i fremtiden. Fra automatiseringer av manuelle prosesser til utvikling og produksjon av fremtidens digitale produkter og tjenester – den digitale transformasjonen vil gjennomsyre både offentlig og privat næringsliv i lang tid fremover.

Det digitale lille ekstra

Våre studenter vil møte denne virkeligheten med en en bachelorgrad rettet mot nettopp denne fremtiden. Med en bred og grunnlegende kompetanse innen næringslivsfaget, og en konvensjonell vektlegging av økonomi- og ledelsesfag, spisser vi oss mot digitaløkonomien og fremtidens bedrifter og jobber. Dette gir våre studenter et ettertraktet forsprang i fremtidens arbeidsmarked. Graden gir deg også mulighet til å gå videre på siviløkonomstudier, slik som en master i økonomi og ledelse.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Bestill veiledning her!

Studer nå, velg etterpå

Digitalisering av økonomien foregår i både tradisjonelle bedrifter og nyere innovasjonspregede virksomheter, Du behøver derfor ikke å velge en spesifikk karrierevei før etter fullførte studier. Videre gir studiet deg et solid grunnlag for videre studier på masternivå.

Studiets hovedvekt ligger på økonomi- og ledelsesfag spisset mot digitaløkonomien. Studiet gir innsikt i digitale forretningsmodeller, digital forretningsutvikling, digital produkt- og tjenesteutvikling, IT-prosjektledelse og teknologiimplementering. Økonomifagene dekker temaer som økonomistyring og samfunnsøkonomi, men med case-studies og vinkling mot digitaløkonomien.

Metodefagene gir kunnskap og ferdigheter innen matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder, noe som både gir gode analyseferdigheter, og som bidrar til at du når læringsmålene i de andre emnene. Ledelsesfagene gir også generell kunnskap og ferdigheter innen organisasjons- og ledelsesfag, og inkluderer emner som personalledelse og foretaksstrategi. Studiet tilbyr også emner innen markedsføring, forretningsjus og etikk.

Som de andre studiene ved høyskolen har dette studiet varierte undervisningsformer, med betydelig innslag av undervisning i mindre klasser. I mange av emnene legges det stor vekt på oppgaveløsing og gruppearbeid. Eksamensformene er også varierte, med alt fra prosjektoppgaver i grupper til tradisjonell, skriftlig skoleeksamen.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Studiet gir deg en bred kompetanseplattform som kan brukes i mange ulike roller både i privat næringsliv, offentlig sektor og andre typer organisasjoner. Typiske roller kan være innen økonomi, prosjektledelse i forbindelse med digital transformasjon og IT-teknologiinnføring, digital forretningsutvikling, digital produkt- og tjenesteutvikling, innkjøp, salg og markedsføring / digital markedsføring. Etterspørselen etter denne typen kompetanse er økende både blant de unge innovasjonsbedriftene og hos mer etablerte, tradisjonelle virksomheter som gjennomgår digitale transformasjoner.

Innholdet i studiet oppfyller kravene som er satt av Nasjonalt råd for økonomiske og administrative fag (NRØA) til bachelorstudier i økonomi og ledelse eller økonomi og administrasjon. Studiet gir dermed mulighet for opptak på mastergrader innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og ledelse (siviløkonom).

Studiet gir også opptak til masterstudier innen økonomi, ledelse og relaterte fagfelt ved utenlandske læresteder.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

  • Nils Arne Bakke skal han være faglig studieleder på Bachelor i digitalisering og økonomi på Høyskolen Kristiania.

    Møt faglig studieleder

    Bli bedre kjent med professor Nils Arne Bakke, som har vært med å definere studiet i digitalisering og økonomi fra begynnelsen av.

    Les mer