✕  Lukk søk
Fagskole

Design Thinking i praksis

De siste årene har begrepet design thinking stadig oftere blitt nevnt som et viktig virkemiddel for fremtidens norske verdiskaping og samfunnsutvikling

Design thinking er en stadig mer etterspurt kompetanse i arbeidslivet når det gjelder utvikling av nye produkter og tjenester. Kort forklart er design thinking et samlebegrep for utviklingsprosesser som setter brukeren i sentrum. Metodikken er anvendelig for ulike designdisipliner som tjenestedesign, produktdesign og emballasjedesign, og mange mener design thinking vil være en viktig suksessfaktor for norsk næringsliv i omstillingen fra oljeøkonomien. Design thinking i praksis er derfor et smart og fremtidsrettet valg, enten du er i begynnelsen av karrieren eller ønsker å komplettere annen utdannelse med en attraktiv kompetanse.

Det ettårige utdanningstilbudet Design thinking i praksis gir deg kompetanse til å både bidra til og lede design thinking-prosesser i konkrete prosjekter i bedrifter og organisasjoner. Det praktiske perspektivet er helt sentralt i utdanningen både på grunn av det pedagogiske grunnsynet til fagskolen og fordi design thinking i sin natur er et praktisk og konkret fag som krever øving og faglig modenhet. Derfor gir utdanningen deg ikke bare kunnskap om sentrale teorier og begreper knyttet til feltet, men også ferdigheter til å gjennomføre prosesser og prosjekter for utvikling av nye produkter, tjenester, opplevelser og/eller forretningsmodeller.

Utdanningen legger særlig vekt på det praktiske perspektivet i faget. I tillegg til at du får en god teoretisk innføring i faget, vil læringen først og fremst foregå ved at du erfarer hva som ligger i sentrale begrep innenfor design thinking, slik som empati, ideation, prototyping og testing. Det blir med andre ord mye praktisk arbeid der du anvender det teoretiske grunnlaget i konkrete design thinking-prosesser og -prosjekter for en oppdragsgiver.
Studiet søker også å utvikle evnen til å jobbe i fleksible og tverrfaglige team, siden dette er kjernekompetanse innen design thinking. Dette gjenspeiler seg i både arbeidsformen og undervisningen, der inviterte bidragsytere fra forskjellige næringer og produksjonsmiljøer vil dele sin erfaring og innsikt, samt gjennomføre workshops, veiledning og konkrete prosjekter.

Design thinking i praksis er et yrkesrettet studium. Derfor er tett kontakt med bransje og næringsliv viktig for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert på bransjens behov.

I løpet av utdanningen vil du arbeide med prosjekter gitt av reelle oppdragsgivere hvor målet er å bevisstgjøre deg på hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter og hva som forventes av deg. Du vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

Mange av fag- og timelærerne på utdanningstilbudet jobber i designbransjen eller på oppdragsgiversiden, og bidrar med innsikt og erfaring fra praktisk arbeid med faget. Dette gir også fine muligheter for studenter som ønsker å knytte kontakter og bygge nettverk i arbeidslivet.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • generell studiekompetanse
 • fullført og bestått videregående opplæring
 • fagbrev/svennebrev
 • realkompetanse for fagskole
  • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • dokumentere norskkunnskaper
   • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Les mer om opptakskravene

I tillegg til pensumlitteraturen, må du regne med noen ekstra kostnader knyttet til enkelte temaoppgaver, presentasjoner og mappeleveringer.

Etter ett år med Design Thinking i praksis vil du ha en attraktiv praktisk yrkesrettet kompetanse som både offentlige og private virksomheter etterspør. Du vil ha kompetanse til å jobbe tverrfaglig i design thinking-prosesser, både som deltaker og fasilitator/leder. Du vil beherske en rekke verktøy og teknikker for praktisk gjennomføring av prosesser og være i stand til å ta en faglig lederrolle der det kreves.

Utdanningen egner seg spesielt godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen ulike designstudier som f.eks Grafisk design eller Interaksjonsdesign.

Dette er et ettårig fagskolestudium. Her lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen.

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Undervisningen foregår i mindre klasser.

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

 • Møt fagansvarlig

  Med et ønske om at alle studentene skal elske faget, er Heidi Bach fagansvarlig for det nye studiet Design Thinking i praksis. Hun forteller at det er fremtidens utdanning og noe du virkelig burde ha med deg i verktøykassa.

  Les mer
 • Portrettbilde av Anne Elisabeth Bull

  Møt bransjen

  Anne Elisabeth Bull er leder for satsningsområde Fremtidens produksjon ved DOGA, og opplever en økende etterspørsel i jobbmarkedet etter kompetanse på Design Thinking.

  Les mer