✕  Lukk søk
Fagskole

Digital innholdsproduksjon

 

I digital innholdsproduksjon lærer du å produsere og distribuere innhold for å nå spesifikke målgrupper. Produksjonene er gjerne små, men effekten at godt innhold kan være enorme.

Digital innholdsproduksjon er et tredelt fag. For det første baserer innholdsmarkedsføring seg på en grundig forståelse av både målgruppen og avsenderens behov. Det er først når denne er etablert, at selve produksjonen av innhold kan starte. I denne fasen er det viktig å beherske de tekniske og dramaturgiske sidene ved foto-, video-, lyd- og tekstproduksjon. Til slutt må en dyktig innholdsprodusent også ha en god forståelse for hvordan, hvor og når innholdet skal distribueres.

Det er i dag stor etterspørsel etter dyktige innholdsprodusenter. Gode visuelle historiefortellere som både innehar strategisk teft og tekniske evner har mulighet til å jobbe for en lang rekke oppdragsgivere, både som fast eller frilans – eller for seg selv og sin egen merkevare.

Digital innholdsproduksjon er et intensivt studium på ett år. Klasseroms-undervisningen er konsentrert, og faget er sammensatt av mange disipliner som krever at studentene utvikler en god forståelse for både tekniske, strategiske og historiefortellende aspekter ved faget.

Digital innholdsproduksjon - studenter filmer hverandre med håndholdt stativ for mobilkamera

På denne utdanningen vil du lære å produsere variert, visuelt innhold for digitale plattformer.

Utdanningen legger særlig vekt på at studenten skal beherske audiovisuelle virkemidler som fotografi, film, klipp og lyd, men også sørge for at studenten utvikler god skriftlig fremstillingsevne. Redaksjonell vurderingsevne og journalistisk arbeid, samt kanalbasert innholdsproduksjon, står sentralt, da studenten skal kunne produsere selgende og presist innhold i tråd med kundens strategier, markedsplaner og målsettinger for å bygge og støtte oppunder en merkevare eller et budskap.

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert på bransjens behov.

Studentene vil i løpet av utdanningen arbeide med prosjekter gitt av reelle kunder. Derfor blir de tidlig klar over hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter. Studentene vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

For å kunne holde en høy standard på bransjeforståelse vil foredragsholdere fra forskjellige næringer og produksjonsmiljøer benyttes. Realisme og en forståelse for hvordan markedet fungerer og hvor bredt innholdsproduksjon favner er en nødvendighet for dette studiet.

Kontakt med bransje og næringsliv

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at Høyskolen Kristiania til enhver tid er oppdatert på bransjens behov.

Studentene vil i løpet av utdanningen arbeide med prosjekter gitt av reelle kunder. Derfor blir de tidlig klar over hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter. Studentene vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • generell studiekompetanse
 • fullført og bestått videregående opplæring
 •  fagbrev/svennebrev
 • realkompetanse for fagskole
  • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • dokumentere norskkunnskaper
   • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Les mer om opptakskravene

Etter endt utdanning kan du arbeide med digital innholdsproduksjon i markeds- og kommunikasjonsavdelinger. Du vil ha kompetanse til å planlegge innhold strategisk, produsere innhold som forsterker historiene du vil fortelle, samt kunne benytte forskjellige digitale plattformer og sosiale medier i publiseringsarbeidet.

Du vil bli en ettertraktet ressurs hos mediehus, kommunikasjonsbyråer eller i markeds- og informasjonsavdelinger.

Utdanningen egner seg spesielt godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen kommunikasjon, PR, journalistikk eller designfag.

Dette er et ettårig fagskolestudium. Her lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen.

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Undervisningen foregår i mindre klasser.

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

 • Øyvind Næss skal lære studentene å fortelle gode og virkningsfulle historier i fagskoleutdanningen Digital innholdsproduksjon

  Møt fagansvarlig

  – Denne utdanningen skal man velge hvis man ønsker å lære hvordan man kan fortelle gode visuelle historier på digitale flater, forteller fagansvarlig Næss.

  Les mer
 • En blond jente som slimer

  Møt en student

  Marthe Engejordet tar deg gjennom en workshop på digital innholdsproduksjon, og forteller hvorfor hun valgte å ta dette studiet.

  Les mer
 • Møt en tidligere student

  Da Ingvild Isaksen måtte gi opp fotballkarrieren på grunn av en skade, hadde hun et sterkt ønske om å kunne fortsette å jobbe tett på lidenskapen sin. Under et år etter at hun begynte på Digital innholdsproduksjon har hun fått til nettopp det.

  Les mer