✕  Lukk søk
Fagskole

Frontend-utvikling

 

Frontend-utvikling handler om å oversette UX-design til kode for å skape gode nettsider og applikasjoner.

På frontend-utvikling får du de nødvendige kunnskapene, ferdighetene og kompetansen til å utvikle nettsider og mobile applikasjoner.

Frontend-utvikling er utøvelse av HTML, CSS, JavaScript og andre kodespråk i utviklingen av web- og mobile applikasjoner. Nett- og skjermløsninger tilbys på stadig nye plattformer som for eksempel i biler, kjøleskap og hjelpemidler, samtidig som allerede eksisterende medier gjennomfører utvikling på dagens løsninger.

I markedet i dag er det et stort behov for frontend-utviklere som kan jobbe tett med andre fagområder for å løse det økende behovet for skreddersydde nettløsninger. Utvikling av nettbaserte løsninger innebærer som oftest tverrfaglige samarbeid mellom grafisk designere, UX-designere, backend-utviklere og frontend-utviklere. Den grafiske designeren produserer det visuelle, UX-designeren lager arkitekturen, backend-utvikleren sørger for den bakenforliggende infrastrukturen og frontend-utvikleren setter bitene sammen slik at det blir synlig og funksjonelt på nettsider og applikasjoner. En god frontend-utvikler må derfor også ha evnen til å jobbe i team og bidra inn i større prosjekter.

På denne utdanningen vil du få kompetanse innen de tre hovedspråkene i programmering, HTML, CSS og JavaScript. Disse tre er bærende elementer i Frontend-utvikling og vil gjøre deg i stand til å finne og utvikle de riktige løsningene for en oppdragsgivers behov.

Du vil lære om applikasjonsutviklingsspråk som gjør deg i stand til å utvikle mobilapplikasjoner. I tillegg vil du lære å hente ut data fra en backend og du vil få erfaring med å jobbe i tverrfaglige team sammen med designere og andre innholdsleverandører til skjermbaserte medier.

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert på bransjens behov.

I løpet av utdanningen vil du arbeide med prosjekter gitt av reelle kunder. Derfor blir du tidlig klar over hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter. Du vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

Fag- og timelærerne på utdanningstilbudet har annet arbeid i norsk bransje innen frontend, UX-design og grafisk design. Lærerne er oppdatert på det som skjer innenfor sitt eget fagfelt og vil bringe denne kunnskapen med seg til studentene. For å kunne holde en høy standard på bransjeforståelse vil foredragsholdere fra bransjen benyttes.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane.

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • generell studiekompetanse
 • fullført og bestått videregående opplæring
 • fagbrev/svennebrev
 • realkompetanse for fagskole
  • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • dokumentere norskkunnskaper
   • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Les mer om opptakskravene

I tillegg til pensumlitteratur, anbefales det egen harddisk formatert for Mac. Arbeidsstasjoner (Apple iMac) er tilgjengelige for studentene i klasserom både i og utenfor undervisningen.

Etter ett år med frontend-utvikling vil du få en unik yrkes- og bransjerettet kompetanse og vil kunne jobbe som frontend-utvikler innen en rekke bransjer. Å kunne utvikle nettsider og mobile applikasjoner er en etterspurt kompetanse og du vil bli en ettertraktet ressurs hos It-firmaer, mediehus, kommunikasjonsbyråer eller i markeds- og designavdelinger.

Utdanningen egner seg spesielt godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen ulike designstudier som f.eks grafisk design eller digital innholdsproduksjon.

Dette er et ettårig fagskolestudium. Her lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen.

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Undervisningen foregår i mindre klasser.

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.