✕  Lukk søk
Fagskole

Music Business

Dette studiet er fullt for opptak, men du kan fortsatt søke og bli satt på venteliste. 
Se også andre studier med ledige studieplasser i vårt søknadsskjema.

Studiet gir studentene grunnlag og ferdigheter til å forme en karriere i musikkbransjen.

Music business gir med fokus på både nordisk og global bransje et godt grunnlag for å starte en karriere i musikkbransjen. Studiet tilbyr praktisk rettet undervisning i et bransjenært læringsmiljø, og kombinerer teoretisk grunnlag med aktiv og reell drift av studentdrevet plateselskap.

Music Business tilbys på engelsk.

På studiet Music Business lærer du om den nordiske og globale musikkbransjens hovedinndelinger, og om hvordan disse henger sammen. I ulike temaperioder fokuseres det på plateselskap, publishing, management, entreprenørskap, kontrakter og avtaler, promotering, booking, planlegging av turnevirksomhet og events, samt på praktisk drift av studentdrevet plateselskap gjennom temaet «Applied working practice» som knytter utdanningens ulike nedslagsfelt sammen.

Studenter følger med på hva læreren viser dem i musikkstudio

På denne utdanningen vil du få kunnskap om fagterminologien og de sentrale begrepene innenfor den moderne musikkbransjen. I tillegg vil du gjennom stadige praktiske prosjekter utvikle egenskaper til å kunne utføre oppdrag og jobbe for etablerte aktører i nordisk og global musikkbransje.

Utdanningen legger, gjennom praktisk tilnærming og forståelse for samhandlingen mellom musikkbransjens ulike aktører, særlig vekt på å utvikle ferdigheter som vil kunne gjøre deg til en nyttig aktør i dagens musikkbransje.

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert etter bransjens behov.

Gjennom utdanningen vil du bidra i driften av et studentdrevet plateselskap, utføre oppdrag for kunder og være tett på moderne musikkbransje gjennom både timelærere og gjester, oppdragsgivere og bedriftsbesøk. Denne nærheten til bransjen vil gjøre det enklere for studentene å knytte kontakter og bygge nettverk i arbeidslivet.

Undervisningsformen varieres mellom prosjekter, veiledning, forelesninger, presentasjoner, workshops, m.m.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • generell studiekompetanse
 • fullført og bestått videregående opplæring
 • fagbrev/svennebrev
 • realkompetanse for fagskole
  • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • dokumentere norskkunnskaper
   • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Les mer om opptakskravene

I tillegg til pensumlitteraturen, må du regne med noen ekstra kostnader knyttet til enkelte temaoppgaver, presentasjoner og mappeleveringer.

Studentene bør ha tilgang til egen pc/mac med Word og Excel eller tilsvarende programmer.

Etter endt utdanning vil studentene ha grunnlag for å kunne jobbe bl.a i plateselskaper, musikkforlag/publishing, booking- og event-byråer, samt management.

Utdanningen egner seg også godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen ulike musikkstudier, eller innen prosjektledelse-, PR- og/eller økonomi-relaterte utdanninger.

Se en liste over potensielle jobber og arbeidsgivere.

Dette er et ettårig fagskolestudium. Her lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen.

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Undervisningen foregår i mindre klasser.

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

 • Scott Baker-Marflitt som ser i kamera

  Meet the lecturer of Music Business

  Scott had to start from scratch in the UK music business, and is eager to teach others everything he wish he knew when he first started out. Regardless of whether you want to make the music business your career, or if you're a musician looking to learn the ins and outs to get your own career going, Music Business will give you the keys to the castle.

  Les mer