✕  Lukk søk
Fagskole

Prosjektledelse

Prosjektlederutdanningen passer for deg som liker å lede andre, er selvdreven og god til å strukturere.

Stadig flere oppgaver løses som prosjekter, og erfaring innen planlegging og ledelse av prosjekter er stadig mer etterspurt i arbeidslivet.

En betydelig andel av vårt lands verdiskapning finner sted i og ved hjelp av prosjekter. Prosjektarbeid er på flere måter annerledes enn andre arbeidsmåter og kan brukes for både produkter og tjenester. Arbeidsformen brukes på alt fra små til svært store oppgaver – fra organisatoriske endringer via medie- og kommunikasjonsaktiviteter til bygging av hus og infrastruktur.

Alle prosjekter har fellestrekk, men det kan være bransjeulikheter i hvordan oppgaven løses.

Praktisk prosjektledelse

På dette studiet vil du lære metoder og teknikker som kan anvendes på alle prosjekter og du vil få innsikt i særtrekk ved prosjekter i ulike bransjer. Utdanningen passer både som tilleggsutdanning for deg som allerede har studert på fag- eller høyskolenivå, og som en selvstendig utdanning.

Studentarbeider

Du lærer hvordan du best skal starte, gjennomføre, avslutte og overlevere et prosjekt. Utdanningen vil gi deg kunnskap om ledelse av kreative prosesser og team, strategi, endringsledelse, innovasjon, trender, møteledelse, etikk, kulturforståelse og forhandlinger. I tillegg får du god innsikt i fag som markedsanalyse, markedsføring, forretningsutvikling og entreprenørskap.

Etter fullført studium vil du ha en grunnleggende forståelse og kan anvende sentrale temaer innen prosjektledelse. Du vil også få inngående kunnskap om prosjektplanlegging i tillegg til prosjektorganisering med aktører og ansvarsforhold samt prosjektstyring med ulike metoder, på ulike nivåer og med ulik oppfølging.

Gjennomgående i dette studiet vektlegges utvikling og styring av prosjekter, samt ledelse av andre prosjektdeltakere. Lederrollen og bevissthet om egne lederegenskaper og -ferdigheter samt utvikling av disse er bærebjelker i studiet.

I studieperioden kan du se fram til engasjerte og dyktige forelesere som også praktiserer som prosjektledere i ulike bransjer. Du vil få muligheter til å jobbe med reelle kundeoppdrag og egne prosjektideer. Du vil også samarbeide tverrfaglig med andre studieretninger på Høyskolen Kristiania og skaffe deg praktisk erfaring gjennom ulike caseoppgaver.

 

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • generell studiekompetanse
 • fullført og bestått videregående opplæring
 •  fagbrev/svennebrev
 • realkompetanse for fagskole
  • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • dokumentere norskkunnskaper
   • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Les mer om opptakskravene

Etter ett år med prosjektledelse vil du få en unik yrkes- og bransjerettet kompetanse og vil kunne jobbe som prosjektleder innen en rekke bransjer. Å kunne utvikle og lede prosjekter er en etterspurt kvalitet som ofte kombineres med annen utdanning eller praktisk erfaring.

Etter fullført fagskoleutdanning har du muligheten til å studere videre på Høyskolen Kristiania. Med fagskoleutdanning i prosjektledelse kan du søke seg inn på 2. året i Bachelor i Prosjektledelse kunst og kreativ næring.  Vi gjør oppmerksom på at du kan måtte ta eksamener/emner i tillegg. For mer informasjon om bachelormuligheter, ta kontakt med våre studentambassadører.

Dette er et 1- årig fagskolestudium. Her lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen.

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Undervisningen foregår i mindre klasser.

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

 • Møt fagansvarlig

  – Gjennom erfaringsbasert teori, reelle prosjekter og varierte undervisningsmetoder får du verktøyene du trenger for å lykkes som leder for prosjekter i mange størrelser og fasonger, sier fagansvarlige Ruth Schukalla.

  Les mer
 • Odin Ovesen og Thomas Pedersen ved et biljardbord

  Møt to studenter

  Odin og Thomas har gjort skoleprosjektet om til virkelighet, og setter stor pris på fagskolen som en arena for å gjøre nettopp dette.

  Les mer
 • Kathinka Wang

  Møt en tidligere student

  Fra før hadde Kathinka Wang en bachelor i medievitenskap, men følte seg ikke helt klar for å kaste seg ut på jobbmarkedet. – Prosjektledelse var fint som en forlengelse av min utdanning, sier hun.

  Les mer
 • Møt en faglærer

  – Noe av det jeg mener er viktigst å fokusere på er å forberede studentene på hva som møter dem etter endt studietid, og sørge for at den enkelte skjønner hva som skal til for å lykkes, sier Geir Arne Jacobsen.

  Les mer