✕  Lukk søk
Bachelor

Film og TV

Dette studiet er nå stengt for opptak 2019.
Se studier med ledige studieplasser i vårt søknadsskjema.

Bli en del av historien.

Bachelor i film og TV er en profesjonsrettet utdanning innenfor film- og tv-produksjon, og digitale kanaler. Som student gis det rom for å finne sin egen stemme og å utvikle individuell kompetanse.

Du vil jobbe med reelle prosjekter med både medstudenter og bransjen. Du vil få den rette kompetanse, som er tilpasset et medielandskap i stadig endring. Vi benytter også samme utstyr og verktøy som bransjen.

Vi tilbyr 5 spesialiseringer

Første året av bachelorprogrammet er felles. Fra andre året tilbyr vi 5 ulike spesialiseringer innenfor film og tv. Les mer om hva du kan spesialisere deg i, hva du kan jobbe med i etterkant og hvem det passer for.

Vi begynner med å legge en felles bred plattform på førsteåret. Du lærer språket, historien, arbeidsmetodene og utstyret, og du gjennomgår en rekke ulike sjangre, som for eksempel reklamefilm, dokumentar, tv-underholdning og fiksjonsfilm.

Velg spesialisering

Fra andre studieår spesialiserer du deg i en av fagfunksjonene: regi, klipper, foto, produsent eller «Film og tv-kreatør».

Film og TV er en praktisk profesjonsrettet utdanning innenfor film, tv og digitale medier. Utdanningen vektlegger teamarbeid, kreativitet og innovasjon. Bachelorprogrammet gir mulighet for høy grad av spesialisering i yrket, sjanger og plattform. Bransjen etterspør både generell og spesialisert kompetanse.

Studiet er bygget slik at emner bygger på hverandre og utfyller hverandre, slik at kunnskap, ferdigheter og kompetanse over tid gir en stadig mer helhetlig kompetanse.

Undervisningen er i hovedsak bygget i sykler med teoretisk innføring, praktiske øvelser, evaluering og vurdering. Det jobbes jevnlig med muntlig og skriftlig refleksjoner.

I hovedtrekk er studiearbeidet praksisnært og prosjektbasert og læringsutbytte er gjennomføring av små og store audiovisuelle prosjekter, samt individuelt reflekterende. I undervisningen benyttes utstyr og fasiliteter relevante for de enkelte emner og spesialiseringer i programmet.

Studenten har tilgang til undervisning i auditorium og klasserom, og til profesjonelt utstyr og spesialrom. Ressursene brukes i undervisning, men kan også benyttes i egne arbeid som ikke er kommersielle.

I utdanningens femte semester skal du ut i praksis. I praksisperioden jobber du med konkrete prosjekter og oppdragsgivere. Faget gir deg praktisk erfaring med film- og mediebransjen, og mulighet til å opparbeide et kontaktnett innenfor ulike bransjer.

Tidligere har studenter hatt praksis i blant annet: NRK, Rubicon, Monster, Feelgood, Nordisk Film, Paradox, Redbull, Motion Blur, Maipo og Strix.

studiemodell for Bachelor i film og TV

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Les mer om vårt utvekslingstilbud her.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Sammen med søknaden din skal du levere en opptaksprøve. Se opptaksprøven og vurderingskriteriene for opptak her.

Generell studiekompetanse er det normale kravet for opptak, men ved dette programmet kan unntak gis for søkere som tilfredsstiller spesielle faglige krav. Ta kontakt med opptak@kristiania.no om du vil vite mer.

For å søke om innpass må du ha bestått det som tilsvarer studiets foregående år. Du registrerer søknaden din i søknadsskjema som «Innpass Oslo». Du må også fylle ut ett skjema i forbindelse med søknaden din.

Søknadsprosessen er som følger:

 • Registrere søknaden din i søknadsskjema på nettsidene våre- søk studiet «Innpass Oslo»
 • Fyll ut skjema du finner på siden i lenken under
 • Last opp skjema og dokumentasjonen din på Min Side som du får tilgang til etter du har sendt inn søknad

Opptak avhenger av ledige studieplasser.

Etter endt Bachelor i film og TV er jobbmulighetene mange innen produksjon av film, TV, reklame og  oppdragsfilm. Nær sagt alle produksjonsselskaper her til lands har ansatt en eller flere av våre tidligere studenter. Vi har tidligere studenter i NRK, Rubicon, Monster, Feelgood, Nordisk Film, Paradox, Redbull, Motion Blur, Maipo og Strix, Volt film og i NFI-finansierte prosjekter. Det er heller ikke uvanlig at tidligere studenter starter egne selskaper og jobber som frilansere.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Film-og-TV-Programansvarlig-Frederik-og-Alexander

  Møt studieprogramlederne

  – Du får lage mye film i løpet av studiet, som veksler mellom teori og praktiske oppgaver. Film og TV har to studieprogramledere. Det er Frederik Hestvold og Alexander Kayambakis.

  Les mer
 • Film-og-TV-bransjen-monster

  Møt bransjen

  Monster er alltid på jakt etter nye talenter. – Studenter fra er absolutt interessante for oss, og vi har flere tidligere studenter på prosjekter hos oss og ønsker nye velkommen.

  Les mer
 • Geir Eilertsen ser i kamera

  Møt en tidligere student

  Geir Eilertsen studerte Bachelor i film og TV ved Høyskolen Kristiania. Nå jobber han med store spillefilmer, blant annet kinoaktuelle «Amundsen».

  Les mer
 • Rikke Gregersens avgangsfilm på film og TV ved Westerdals har blitt nominert til flere priser.

  Avgangsfilm nominert til internasjonal filmfestival

  Blant over 4500 bidrag er Rikke Gregersen film «De hensynsløse» valgt ut til «Brussels Short Film Festival» i april. Dette er en Oscar-kvalifiserende festival. Rikke er tidligere student fra film og TV på Westerdals.

  Les mer