✕  Lukk søk
Bachelor

Fysisk aktivitet og ernæring

Vil du bidra til å gi folk en sunnere og mer aktiv livsstil? Har du lyst til å jobbe med mennesker og lære hvordan du kan veilede og motivere folk til å opprettholde eller forbedre helsen sin? Da er en bachelor i fysisk aktivitet og ernæring studiet for deg!

En bachelor i fysisk aktivitet og ernæring gir deg både et biologisk og et samfunnsrettet perspektiv på forebyggende og rehabiliterende helsetiltak. Gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold vil du kunne bidra til å bedre menneskers helse, fysiske form og prestasjonsevne.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Bestill veiledning her!

Kunnskap som aldri går av moten

Høy livskvalitet er en kombinasjon av god og sunn mat og motiverende fysisk aktivitet. Du utdanner deg for fremtiden for god helse går aldri av moten! Lagt opp som et profesjonsstudium vil du med en bachelor i fysisk aktivitet og ernæring få et solid fundament til å gå rett inn i jobber i treningsbransjen, friskliv og mestring, idrettsklubber, rehabilitering eller i skolevesenet. Bachelorstudiet har også et utvekslingsprogram og er et godt utgangspunkt for videre mastergradsstudier.

Walk the talk

Vår bachelor i fysisk aktivitet og ernæring er et praktisk studium, der mange av fagene baserer seg på at du selv er aktiv. Studentene disponerer dedikerte fasiliteter som treningssenter, testlab og anatomisk læringssenter under studiet. Uansett i hvilken retning utdannelsen tar deg vil du jobbe med mennesker. Derfor kick startes 3. semester med en «Boot camp» til Numedal for en uke fylt av teambuilding og konkurranser med mål om å skape et godt klassemiljø. Se video fra en av turene her:

 

Har du helsefaglig utdanning fra før? Da kan du søke deg rett inn på andre studieår. Les mer om innpass her.

Utdanningen gir deg både et biologisk og et samfunnsrettet perspektiv på forebyggende og rehabiliterende helsetiltak. Gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold vil du kunne bidra til å bedre menneskers helse, fysiske form og prestasjonsevne.

På Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring lærer du om den friske menneskekroppens struktur og funksjon. Du lærer også om ulike fysiologiske tilpasninger som skjer under utvikling, aldring og trening, for deretter å kunne planlegge og lede arbeid med fysisk aktivitet tilpasset mennesker på ulike nivåer og stadier i livet.

Du vil også lære om livsstilsrelaterte sykdommer og lidelser, samt deres årsaksforhold, og du vil kunne forklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kostholdets betydning for helse på bakgrunn av kjennskap til sentrale vitenskapelige artikler på fagfeltet.

Du vil møte studentaktiviserende læringsformer som problembasert gruppearbeid, ferdighetstrening, medstudentrespons og studentpresentasjoner, samt mye praksisarbeid underveis i studiet. Den praktiske treningen gjennomføres i våre egne treningslokaler og utendørs.

Du vil også lære om helseprofiltesting, og dette vil sette deg i stand til å gjennomføre kartlegging av nåtilstanden til noen av de viktigste helseparameterne. Vi vektlegger hvordan du kan jobbe med motiverende kommunikasjon for å skape varig endring av livsstil, som resulterer i bedre helse og prestasjoner.

Pasientpraksis

Intern praksis gjennomføres på Høyskolen Kristianias egen testlab og studentklinikk, hvor du vil øve deg på å veilede og teste pasienter under kyndig veiledning av vår fagstab.

Den eksterne praksisen gjennomføres på en bedrift eller frisklivssentral, slik at du blir eksponert for situasjoner med stor overføringsverdi til yrkeslivet.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Bachelorstudenter på Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven §4-9:

«I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.»

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

Ekstern praksis gjennomføres på en bedrift eller frisklivssentral, slik at du blir eksponert for situasjoner med stor overføringsverdi til det virkelige yrkesliv.

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Australia

 • University of Queensland, Brisbane

Har du tidligere studert helsefag kan du søke om opptak direkte til andre året på dette studiet. Opptaket forutsetter at det er ledige studieplasser. Dersom det er flere søkere enn studieplasser vil kvalifiserte søkere bli rangert på grunnlag av karakterer fra høyere utdanning.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:

 • Sykepleie
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Lege
 • Årsenheten i grunnmedisin
 • Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania

Utdanningen gir varierte jobbmuligheter og er også et godt utgangspunkt for videre studier. Det er et stort behov for denne kompetansen i Norge.

Eksempler på steder der slik kompetanse kreves er i treningsbransjen, bedriftshelsetjenesten, idrettsklubber, skolehelsetjenesten, skolefritidsordningen, eldreomsorgen samt i frivillige organisasjoner.

Det finnes flere relevante mastermuligheter med en bachelorgrad i fysisk aktivitet og ernæring. Det enkelte studiested foretar opptaket og vurderer alle søkere individuelt. Opptakskravene varierer og enkelte studier kan stille krav om ekstra fag innen for eksempel idretts eller helsefag. Høyskolen Kristiania fraskriver seg et hvert ansvar for andre skolers behandling av søkere og/eller til enhver tid gjeldende opptakskrav.

Vi gjør også oppmerksom på at det er ulike søknadsfrister ved forskjellige studiesteder og at disse ofte er tidlig på året.

NB: Listen er ikke utfyllende. Opplysninger om mastermuligheter er innhentet mai/juni 2016. Du er selv ansvarlig for å verifisere videre påbyggingsmuligheter.

 

Norges Idrettshøgskole

Universitetet i Agder

Høgskolen i Hedmark

NTNU

 • Espen Tønnessen sitter her i campus Kvadraturen sine treningslokaler for helsestudentene. Han er nysansatt som faglig studieleder på Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring og sitter her innført jeans, blazer og en hvit skjorte.

  Møt studieprogramleder

  – Et sunt og godt kosthold og motiverende fysiske aktivitet er ensbetydende med høy livskvalitet.

  Les mer
 • Mari Hole, student på Bachelor i Fystik aktivitet og ernæring

  Møt studenten

  – Dette studiet er så omfattende at jeg føler meg trygg uansett hvilken jobb innenfor helse og ernæring jeg havner i.

  Les mer
 • Mie Standal (til venstre) jobber på Catosenteret i Son.

  Møt en tidligere student

  – Som idrettspedagog på Catosenteret har jeg ansvar for å tilrettelegge og utføre fysisk aktivitet for barn og unge.

  Les mer
 • numedal

  Årlig tur på «bootcamp» i Numedal

  Hvert år tar foreleserne på Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring med seg andreårsstudentene på studietur.

  Les mer