✕  Lukk søk
Bachelor

Grafisk design

Å bli grafisk designer betyr å lære å sette idéer ut i visuell form, i både trykte og digitale medier, på flater og i rom.

Grafisk design er et kreativt, praktisk og intellektuelt fagområde. Oppgaven til en grafisk designer er å finne visuelle løsninger på kommunikasjonsoppgaver. I tillegg til utøvende ferdigheter krever dette at designeren kan utvikle konsepter, forstå målgrupper og kritisk evaluere egne og andres løsninger.

Kunnskap, ikke synsing

En bachelor i grafisk design gir deg bred kunnskap og et solid praktisk og teoretisk fundament. Du lærer hvordan grafisk design kan brukes til å løse visuelle kommunikasjonsoppgaver av alle slag, og vil tilegne deg ferdigheter og en kompetanse som er etterspurt i et samfunn og arbeidsmarked i stadig endring.

Målet med studiet er å gjøre deg trygg i din egen faglighet, du lærer å ta profesjonelt fundamenterte beslutninger og argumentere for designløsningene dine. Når du kommer ut i arbeidslivet vil du ha den faglige ballasten som kreves for å ta diskusjonene om leveransene dine fra meninger, synsing og følelser til solide, veloverveide og rasjonelle beslutninger basert på innsikt og kompetanse.

 

Gjennom studiet tilegner du deg, gjennom refleksjon og eksperimentering i praktiske oppgaver, kjennskap til designmetoder og ferdigheter i å kommunisere budskap på tvers av flater, gjennom trykte og digitale medier. Du utvikler også en forståelse av design som en problemløsende aktivitet som kan brukes til å utvikle fremtidens nye tjenester og produkter.

Du lærer grafisk design fra bunnen av og vil få økt grad av selvstendighet og forståelse for mulighetene innen fagfeltet. I løpet av studiets første halvdel introduseres du til fagfelt som interaksjonsdesign, tjenestedesign, design i rom, og visuell identitet. Etterhvert får du i større grad mulighet til å følge dine egne interesser og lære hvordan du utarbeider egenstyrte, utforskende, praktiske prosjekter.

Eksempler på produkter du kan lage er:

 • Websider
 • Web-applikasjoner
 • Motion graphics og animasjoner
 • Logoer og visuell identitet
 • Emballasje
 • Magasiner
 • Plakater
 • Totale visuelle brukeropplevelser


Bør du velge fagskoleutdanningen eller bachelorgraden i grafisk design? 

Grafisk design fokuserer både på konseptuelle ideer og det grafiske håndverket. Originalitet og strategisk kommunikasjonsverdi vektlegges også høyt. Studiet i grafisk design spenner fra konkrete oppgaver for oppdragsgivere til mer analytiske eller eksperimenterende, forskningsorienterte designoppgaver.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I utdanningens femte semester kan du velge å ha praksis. Ved å velge praksis får du profesjonell erfaring med arbeid innen grafisk design. I praksisperioden jobber du med reelle prosjekter og oppdragsgivere. Du vil få  innblikk i den profesjonelle arbeidshverdagen samt mulighet til å opparbeide et kontaktnett innenfor bransjen.

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Les mer om vårt utvekslingstilbud her.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Sammen med søknaden din skal du levere en opptaksprøve. Se opptaksprøven og vurderingskriteriene for opptak her.

Erfarne forelesere og veiledere gir deg innføring i faget slik at du utvikler deg til en dyktig designer skikket for arbeid i designbyrå, reklamebyrå, markedsføringsbyrå, som kreativ i en bedrifts markedsavdeling eller som selvstendig utøver av faget. En bachelor i grafisk design gir deg mulighet til videre studier på masternivå, blant annet ved noen av våre samarbeidsskoler i ulike land.

Vi gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere. Du knytter kontakter med framtidige samarbeidspartnere innenfor kunst, kommunikasjon og teknologi.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Martin Rørdal står i femte etasje på Fjerdingen iført lue, briller og en grønn genser.

  Møt en student

  Det går i design døgnet rundt forteller Marin, som både studerer og jobber med grafisk design.

  Les mer
 • Møt faglig studieleder

  Margaret Rynning forteller hvordan Bachelor i grafisk design er bygget opp, om måten vi jobber på og hvilke muligheter du har etter studiene.

  Les mer