✕  Lukk søk
Master of

Human-Computer Interaction – part time

En mastergrad som gir deg avansert kunnskap om både utvikling og design av brukergrensesnitt.

Du vil bidra til å utvikle fremtidens IT-systemer, med et sterkt fokus på hvordan de oppleves av brukeren. Du vil både lære å utnytte mulighetene og å håndtere utfordringene som ligger i teknologien vi har rundt oss og hvordan vi bruker den.

Men en mastergrad i Human-Computer Interaction vil du få avansert kunnskap om utvikling og design av brukergrensesnitt. I tillegg får du breddekunnskap om teknologi og de muligheter og utfordringer som ligger i utnyttelsen av den. Du vil lære om hele utviklingsprosessen fra prototype til ferdig produkt, med et ekstra fokus på brukerperspektivet og -grensesnittet.

I løpet av studiet får du en grundig innføring i:

 • HCI / Menneske – maskin – interaksjon
 • Interaksjonsdesign
 • Informasjonsvisualisering
 • Prototyping og utvikling av grensesnitt
 • Systemarkitektur
 • Prosjektledelse og smidig metode
 • Multimodale grensesnitt
 • Forskningsmetoder

For å utvikle gode brukeropplevelser er det viktig å forstå både teknologien og menneskene som bruker den, og hvordan samspillet mellom menneske og teknologi fungerer best mulig.

Tett kobling mot industri, med blant annet utplassering og masteroppgave i samarbeid med næringslivet hjelper deg å lykkes med dette.

Du jobber med temaer som er helt i forkant innen fagfeltet. Masterprogrammet er forskningsbasert og det er aktive forskere og personer fra næringslivet som foreleser.
En vanlig modul leveres med to og en halv uke undervisning og halvannen uke arbeid med innlevering.
Deltidsmodellen er spesielt tilpasset at man er i arbeid samtidig med utdanningen. Modellen legger opp til at spesielt siste studieår kan gjøres på egen arbeidsplass. Deltidsstudiet er treårig.

I deltidsmodellen er to emner per semester de to første studieårene (til sammen åtte, 60 ECTS), noe som innebærer at man tar annenhver modul og dermed bruker to år på de åtte første emnene. I hver modul har de undervisning tirsdag, onsdag og torsdag de to første ukene av modulen og deretter er det workshop/ lærerstyrt aktivitet på tirsdag og onsdag i uke tre av modulen. Den siste uken er det selvstudie hvor studentene arbeider med en innleveringsoppgave. Deltidsstudentene har 4 uker ekstra på denne oppgaven, slik at den leveres før de starter neste modul.

Siste studieår følger samme modell som heltidsstudentene og du arbeider typisk med din masteroppgave tilknyttet din egen arbeidsplass.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på undervisningen, men det vil være nødvendig å møte opp til presentasjoner/ eksamener/ vurdering underveis i de fleste moduler.

 

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I utdanningens femte semester skal du ut å gjøre masteroppgaven. I denne perioden vil det være mulig å bruke deler av tiden i praksis i en bedrift som gir deg mulighet til å knytte teori til praksis, oppleve den faktiske arbeidshverdagen innen ditt fagfelt, samt mulighet til å etablere nettverk eksternt.

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Les mer om vårt utvekslingstilbud her.

Du må ha en fullført bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng fordypning innenfor fagområdet Human-computer interaction / menneske-maskin interaksjon. I tillegg er det påkrevet med basiskunnskap i HTML og CSS. Du må også sende inn et motivasjonsbrev på engelsk (500 ord).

Krav til gjennomsnittskarakter fra bachelorgrad er minimum C. Relevant praksis, eller andre spesielle hensyn, kan i noen tilfeller veie opp for ikke oppfylt karakterkrav.

Godkjente bachelorgrader:
Bachelorgrad innen informasjonsteknologi, informatikk, informasjonssystemer, HCI, interaksjonsdesign eller relaterte disipliner.

 • Interaktiv-design-Programansvarlig-Siri-Fagernes

  Møt studieprogramleder

  – HCI er et utrolig fascinerende fagfelt, og jeg skulle egentlig ønske at dette programmet fantes da jeg skulle starte på mitt masterstudium, sier Siri Fagernes.

  Les mer
 • Lager fremtidens smarthus

  Hvordan vil fremtidens smarthus se ut? Og hvordan vil de fungere?

  Les mer