✕  Lukk søk
Bachelor

Innkjøpsledelse

Lær om innkjøp, innkjøpsfunksjonen og ledelse av prosesser knyttet til innkjøp.

Med kompetanse innenfor innkjøpsledelse vil du kunne jobbe med handel i Norge eller internasjonalt.

Med vår Bachelor i innkjøpsledelse blir innkjøp av varer eller tjenester, eller arbeid med de store anskaffelseskontraktene en del av din varierte og spennende hverdag.

En karriere innenfor innkjøp og anskaffelser vil kunne være svært variert og krever bred kompetanse innenfor mange felt. En av trendene i norsk næringsliv og offentlig sektor er at man arbeider for å utvikle bedre innkjøpsfunksjoner.

Store virksomhetsområder som energi, fisk, shipping, IKT, turisme og varehandel er avhengig av kompetanse innenfor innkjøp og logistikk. Det stilles krav til oppdatert kunnskap om innkjøp og anskaffelser i offentlig sektor. I 2018 anskaffet offentlige innkjøpere varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner.

Internasjonale muligheter

Norge er en del av et globalt marked. Import og eksport av varer til Norge omfatter mer enn 1500 milliarder kroner årlig. Innenfor innkjøp er det mange muligheter for å jobbe internasjonalt. Vi hører stadig om utfordringer knyttet til internasjonale finansielle transaksjoner og forhold knyttet til produksjon og arbeidsforhold i lavkostland.

Internasjonale miljøavtaler peker på behovet for å reduserte utslipp knyttet til distribusjon av varer. En viktig del av studiet er kunnskap du får om internasjonal handel og forretningsetikk.

Bachelor i innkjøpsledelse gir kunnskap om innkjøp, innkjøpsfunksjonen og ledelse av prosesser knyttet til innkjøp. Sentrale emner i studiet tar for seg innkjøpsledelse, prosjektledelse, arbeid med leverandører, forhandlinger og kontraktsinngåelser. Du får innsikt i forskjellene i innkjøp av varer og tjenester, og også hvordan du jobber med de store anskaffelsesprosjektene.

Forretningsorienterte fag

Innkjøp henger tett sammen med utvikling av bedriftens konkurranseevne. Det er viktig å forstå hva kundene etterspør og har behov for. Studiet inneholder derfor forretningsorienterte fag som innkjøpsstrategier, forbrukeratferd, markedsføring og service.

Som ansvarlig for virksomhetens innkjøp og anskaffelser har du stor påvirkning på lønnsomhet og kostnader. Innkjøpsavtalene er nær knyttet til effektivitet i forsyningskjeden. Økonomistyring, priskalkyler, logistikk og distribusjon gir deg grunnleggende kunnskaper om forretningsdrift.

Praksis og utveksling

Underveis i studiet har du mulighet for praksisopphold i en av de virksomhetene høyskolen har samarbeid med. Det gir deg mulighet til bedre å forstå sammenhengene mellom teori og praksis.

Høyskolen har også avtaler om utveksling med en rekke universiteter over hele verden. Du kan dermed også velge å gjennomføre et semester i utlandet.

Praksisperspektiv

Gjennom studietiden legger vi vekt på at du skal jobbe med relevante eksempler fra næringslivet og praktiske prosjekter i klassen og i grupper underveis. Du vil i alle emner få muligheten til å jobbe med teorien i praksis.

I undervisningen legger vi i stor grad opp til faglige diskusjoner og refleksjoner i klassen, for at du bedre skal forstå viktige sammenhenger i det du studerer.

Våre forelesere har mange års erfaring fra næringslivet med relevant arbeid, og vi benytter også aktuelle gjesteforelesere til å belyse temaer næringslivet etterspør.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Arbeidsmarkedet er preget av at vi er inne i en tid med store endringer. Med en bachelor i innkjøpsledelse har du et bredt utvalg av karrieremuligheter. Kompetansen fra Bachelor i innkjøpsledelse kan gi deg mulighet til å gå inn i mange typer stillinger med spennende ansvar innen både offentlig og privat sektor.

Du kan starte egen virksomhet innenfor kjøp og salg, eller jobbe i et stort konsern. Du kan jobbe innenfor det norske markedet eller med handel internasjonalt over hele verden. Du kan jobbe i en innkjøpsavdeling, eller du kan jobbe som konsulent. Mulighetene er mange!

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Ole Petter står foran en vegg med vinduer hvor sola skinner gjennom. Han har begge hendene i lommene, men smiler pent. Han har på seg en mørkeblå ull-genser og beige bukser. Bildet er avlangs og viser Ole Petter fra hoftene og opp.

  Ole Petter tar en helt unik bachelorgrad

  Ole Petter valgte Høyskolen Kristiania fordi høyskolen var den eneste tilbyder av studiet han ønsket å lære mer om. Les om hva han studerer i dag.

  Les mer
 • Andreas Thon, studieleder på bachelor i innkjøpsledelse

  Møt studieprogramleder

  – Vårt studium gir deg kompetanse som vil gjøre at de står fremst i køen om spennende jobber innenfor innkjøp og logistikk, forteller studieprogramleder Andreas Thon.

  Les mer
 • Clothes2

  Møt bransjen

  – Det å være innkjøper er utrolig spennende, utfordrende og hele tiden i utvikling, mener markeds- og innkjøpsdirektør i Bik Bok, René Høgsted.

  Les mer