✕  Lukk søk
Bachelor

Livsstilsendring og folkehelse

Med en bachelor i livsstilsendring og folkehelse kan du veilede og motivere enkeltpersoner til å ta gode livsstilsvalg. Du kan bidra til å påvirke samfunnet slik at befolkningen som helhet får bedre helse.

Norge har flere ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i. Til tross for dette står mange utenfor arbeidslivet, og sosiale ulikheter skaper store helseforskjeller.  Angst, depresjon, fedme, kreft og diabetes type 2 er blant våre største folkehelseutfordringer, og både fagfolk og politikere er enige i at det er behov for å forebygge mer og reparere mindre

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid har som mål å bedre livskvalitet, trivsel og muligheter til å mestre de utfordringer og belastninger man utsettes for. En viktig del av folkehelsearbeidet er derfor å kartlegge og endre lokale forhold som påvirker helsen vår, som bo- og oppvekstsvilkår, skole og barnehage, arbeidsplass, familie og fritid, trafikk og støy.

Bachelor i Livsstilsendring og folkehelseBachelorstudiet i livsstilsendring og folkehelse inneholder blant annet fagene fysisk aktivitet, ernæring, rusproblematikk, psykisk helse, atferdsendring, helsepolitikk, prosjektledelse og kommunikasjon. Har du tidligere studert helsefag, eller har helsefaglig utdanning fra før, kan du søke om opptak direkte til andre året på dette studiet. Les mer om innpass her.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Bestill veiledning her!

Etter endt studie kan du jobbe med alt fra kosthold og fysisk aktivitet til arealplanlegging og utviklingsprosjekter, både i offentlig og privat sektor.

Bachelor i Livsstilsendring og folkehelse - studenter samlet rundt matbordet, de lærer om ernæring

Dette bachelorstudiet er for deg som ønsker å arbeide med helsefremmende tiltak på individ-, gruppe- og/eller samfunnsnivå. Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon, og ser sammenhengen mellom fysisk aktivitet, ernæring, rus og helse.

Du lærer også teknikker innenfor motiverende kommunikasjon for å kunne påvirke klienters evne til egenmestring. I tillegg til individuelle faktorer får du kunnskap om hvilke samfunnsfaktorer som er av betydning for befolkningens helse, og hvordan disse kan påvirkes. Du vil samtidig lære å planlegge, organisere, lede og evaluere folkehelserelaterte prosjekter.

Du vil både møte studentaktiviserende læringsformer og få ekstern praksis underveis i studiet. Eksempler på aktuelle praksissteder er fylkeskommune, kommune, frisklivssentral, frivillige organisasjoner, opplysningskontorer og rehabiliteringsinstitusjoner.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Bachelorstudenter på Bachelor i livsstilsendring og folkehelse må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven §4-9:

«I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.»

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

Ferdighetstrening, praktiske øvelser og tverrfaglig prosjektarbeid, sammen med ekstern praksis i bedrifter/institusjoner, skal gjøre at studentene våre er best mulig forberedt for arbeidslivet etter endt studium.

Har du tidligere studert helsefag kan du søke om opptak direkte til andre året på dette studiet. Opptaket forutsetter at det er ledige studieplasser.

Dersom det er flere søkere enn studieplasser vil kvalifiserte søkere bli rangert på grunnlag av karakterer fra høyere utdanning.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:

 • Sykepleie
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Lege
 • Årsenheten i grunnmedisin
 • Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania

Det er et økende behov for ansatte med høy kompetanse innenfor folkehelsearbeid, og studiet passer for deg som ønsker å motivere, veilede, opprettholde eller bidra til å fremme folks helse.

Med en bachelor i livsstilsendring og folkehelse kan du jobbe i ulike prosjektstillinger eller som folkehelsekoordinator i kommuner og bedrifter. Stadig flere av landets kommuner får dessuten egne frisklivssentraler. Du får kompetanse som er skreddersydd for rollen som frisklivskoordinator eller frisklivskonsulent ved slike sentraler.

Andre aktuelle arbeidsplasser er for eksempel frivillige organisasjoner og andre steder der kunnskap om helse og helsefremmende arbeid er etterspurt. Du er også kvalifisert til en rekke masterstudier i inn- og utland.

Med en bachelor i livsstilsendring og folkehelse fra Høyskolen Kristiania kvalifiserer du for eksempel som søker med direkte opptak på disse studiene.

NB: Listen er ikke utfyllende.

NMBU

Universitetet i Agder

Høgskolen i Hedmark

Universitetet i Bergen

Høgskolen i Oslo og Akershus

NTNU

 • Sanna Julié Rødsten Jacobsen

  Møt studenten

  – Studiet gir et innsyn i hvilke utfordringer vi står ovenfor når det gjelder livsstilssykdommer i Norge i dag, og hvilke som vil bli gjeldende i nær fremtid.

  Les mer
 • HegeU

  Møt studieprogramleder

  – Dette bachelorstudiet er for deg som ønsker å motivere og veilede enkeltmennesker til å ta sunne valg, eller som ønsker å påvirke oppbygningen av samfunnet vårt.

  Les mer
 • Møt en tidligere student

  Arbeidslivet etter studiene er hektisk, men himla gøy, forteller Karoline Unnerud som studerte Bachelor i livsstilsendring og folkehelse.

  Les mer
 • Martin Johnsrud Sundby og Marieke Heggeland

  Motivasjon med Martin

  Det ble et åpenhjertig møte med Martin Johnsrud Sundby da han besøkte studentene på Bachelor i livsstilsendring og folkehelse.

  Les mer