✕  Lukk søk
Master of Information Systems

Information Systems: Management and Innovation – part time

Strategi og teknologi

Ønsker du deg en karriere som forretningsanalytiker, sikter deg mot en lederstilling, og vil ikke bare forstå, men også utvikle morgendagens teknologi? Ta en master i Information Systems – Management and Innovation.

Bli en seniorressurs

Denne mastergraden gir deg kompetanse til å gå inn i lederstillinger, eller spesielt krevende rådgiverstillinger knyttet til IT. Du vil blant annet lære best practice for planlegging og gjennomføring av prosjekter og risikostyring, få inngående kunnskap om forskjellige konsepter ved IT-arkitektur og sikkerhet, og metodikk for innovative prosesser. Gjennom studiet vil du derfor opparbeide deg kunnskap og ferdigheter om moderne IT-løsninger, strategier og metoder avgjørende for dagens virksomheter og næringsliv.

Modulbasert masterprogram

Undervisningen foregår på engelsk og er bygd opp av moduler. Med dedikert fokus på ett og ett tema gir dette studenter, og forelesere, muligheten til å gå i dybden på hvert enkelt fagområde. Pensumet er dynamisk og gir rom for tilpassede forelesninger som hensyntar de nyeste trendene og teknologiene som brukes i næringslivet. Forelesere presenterer både industri og akademia, noe som gir verdifull innblikk i forskjellige organisasjonskulturer. Denne samlede kompetanse er derfor relevant for mange stillinger deriblant rådgivende konsulenter, prosjektledere eller tekniske produktsjefer.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Bestill veiledning her!

Tett samarbeid med næringsliv

Høyskolen Kristiania har lang erfaring med å samarbeide med industri og næringsliv. Med bransjerelevant undervisning og forelesere hentet fra privat og offentlig sektor opplever mange å være svært ettertraktede kandidater i arbeidsmarkedet. Masteren kvalifiserer også til videre doktorgradsstudier.

Masterstudiet kan også tas på heltid over to år. Les mer her

Spesialiseringen Management & Innovation fokuserer spesielt på ledelse av store og komplekse IT-prosjekter og strategisk styring av IT i virksomheter. Det vektlegges hvordan virksomheter kan anvende IT for nyskaping og forretningsutvikling.

Du får en grundig innføring i:

 • Relevant forskning innen fagfeltet IS
 • Strategisk bruk av sosiale medier
 • IT og innovasjon
 • IT strategi og virksomhetsarkitektur
 • IT styring
 • Ledelse av smidige IT prosjekter
 • Risiko og sikkerhet knyttet til IT løsninger
 • Digitale plattformer og tjenesteinnovasjon
 • Forskningsmetoder

Du får praktisk kompetanse innen:

 • Konseptutvikling av nye IT tjenester
 • Virksomhetsarkitektur
 • Strategisk bruk av IT
 • Prosjektledelse av smidige og innovative IT-prosjekter
 • Håndtering av komplekse IT arkitekturer og sammenhenger
 • Risikostyring av IT prosjekter
 • IT sikkerhetsrammeverk og prosesser
 • Software plattformer og infrastruktur implementering
 • Innføring av nye IT systemer i organisasjoner
 • Strategier for innovasjon med IT
 • Praktisk og strategisk bruk av sosiale medier
 • Forskningsmetoder
 • Anvendelse av forskningsbaserte teorier og metoder

Vi underviser i moduler, som betyr at vi har fire uker per modul (emne) på 7,5 studiepoeng (ECTS), men lenger periode på praksisperioden (Practice Period) og masteroppgaven (Master Dissertation, hele siste semesteret).

En vanlig modul leveres som illustrert under, med to og en halv uke undervisning og halvannen uke arbeid med innlevering (essay).

Deltidsmodellen er spesielt tilpasset at man er i arbeid samtidig med utdanningen. Modellen legger opp til at spesielt siste studieår kan gjøres på egen arbeidsplass. Deltidsstudiet er treårig.

I deltidsmodellen er to emner per semester de to første studieårene (til sammen åtte, 60 ECTS), noe som innebærer at man tar annenhver modul og dermed bruker to år på de åtte første emnene. I hver modul har de undervisning tirsdag, onsdag og torsdag de to første ukene av modulen og deretter er det workshop/ lærerstyrt aktivitet på tirsdag og onsdag i uke tre av modulen. Den siste uken er det selvstudie hvor studentene arbeider med en innleveringsoppgave. Deltidsstudentene har 4 uker ekstra på denne oppgaven, slik at den leveres før de starter neste modul.

Siste studieår følger samme modell som heltidsstudentene, med to emner på til sammen 15 ECTS og en praksisperiode på 15 ECTS som da kan gjøres på egen arbeidsplass. Siste semester arbeider du med din masteroppgave på 30 ECTS, også gjerne tilknyttet din arbeidsplass.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på undervisningen, men det vil være nødvendig å møte opp til presentasjoner/ eksamener/ vurdering underveis i de fleste moduler.

Med utgangspunkt i reelle case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se muligheter, forbedre og skape nye IT-løsninger.

Masterprogrammet er forskningsbasert noe som betyr at forelesere er aktive forskere på de ulike modulene som blir forelest samt at innholdet er kvalitetssikret av internasjonale forskere. Studiet inneholder en ’praksis periode’ der studentene blir utplassert i virksomheter for å anvende kunnskapen i praksis.

I løpet av studieprogrammet lærer du metoder og teknikker for å kunne løse komplekse problemstillinger som involverer både ledelsesutfordringer og utvikling av moderne IT-løsninger.

Sentralt i studieprogrammet er gjennomføringen av et forskningsprosjekt som gjøres i tilknytning til en virksomhet.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I utdanningens femte semester skal du ut å gjøre masteroppgaven. I denne perioden vil det være mulig å bruke deler av tiden i praksis i en bedrift som gir deg mulighet til å knytte teori til praksis, oppleve den faktiske arbeidshverdagen innen ditt fagfelt, samt mulighet til å etablere nettverk eksternt.

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Les mer om vårt utvekslingstilbud her.

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

 • Karaktersnitt fra bachelorgraden din er minimum C. Relevant praksis, eller andre spesielle hensyn, kan i noen tilfeller veie opp for ikke oppfylt karakterkrav.

I tillegg må du ha en bachelorgrad innen ett av følgende områder:

 • IT
 • ledelse
 • økonomi
 • e-business
 • markedsføring

Du må også sende inn et motivasjonsbrev på engelsk (500 ord). Last ned malen her.

Unntak fra opptakskravet: Dersom du har en bachelorgrad innen andre fagfelt enn de nevnt over eller gjennom høyere utdanning har oppnådd tilsvarende kvalifikasjoner, kan du også være kvalifisert for opptak.

Se også «Forskrift om krav til mastergrad».

Les mer om opptakskravene

 

Du kan jobbe som:

 • Virksomhetsarkitekt
 • Prosjektleder
 • IT-sikkerhetskonsulent
 • IT rådgiver/konsulent
 • IT-leder
 • Forretningsutvikler
 • IT-konseptutvikler
 • Master-IS-Management-&-Innovation-student-deltid-Dani-Berentzen

  Møt deltidsstudenten

  Dani Berentzen (31) er teamleder og teknisk produktsjef på PayEx, samtidig tar han en master på deltid.

  Les mer
 • Møt en tidligere student

  Tidligere masterstudent Kaja fant drømmejobben mens hun skrev masteroppgaven.

  Les mer
 • Master-IS-Management-&-Innovation-programansvarlig-Wanda-Presthus

  Møt studieprogramleder

  Møt faglig studieleder Wanda Presthus som jobber som Associate Professor og studieprogramleder for Master of Information Systems Management & Innovation.

  Les mer
 • Master-IS-Management-&-Innovation-bransjen-Marie-Egenaes

  Møt bransjen

  – Staten er utrolig spennende å jobbe for, når det gjelder IT-utvikling, sier Marie Egenæs. Hun jobber som seniorrådgiver i Skattedirektoratet.

  Les mer