✕  Lukk søk
Master

Markedsføringsledelse

Hvordan virker nye medier og digitalisering inn på oss som forbrukere? Hva skjer med handel og tjenesteytende næringer når nye løsninger slår beina under de etablerte? Er blockchain, krypto, disrupsjon og kunstig intelligens den nye oljen?

Med en Master i markedsføringsledelse får du faglig tyngde og inngående innsikt i hvordan trender og teknologi endrer verdenen vi lever i og markedene vi handler i. Studiet er forankret i det som er markedsførerens unike bidrag i organisasjonen – kunnskap om forbrukeren og markedet.

 

Få dybdekunnskap om fremtidens forbrukere

Master i markedsføringsledelse kombinerer det siste fra forskningsfronten med dagsaktuelle problemstillinger fra næringslivet. Den unike kombinasjonen av faglig tyngde og praktisk relevans gjør deg godt rustet til å ta fatt på krevende lederutfordringer når du kommer ut i arbeidslivet.

Et praktisk studium

Gjennom praktiske oppgaver får du ferdighetene som gjør deg i stand til å omsette innsikt til virkningsfull markedsføring, der eksemplene i stor grad er hentet fra norske forhold.

Bransjenærhet

En helhetlig forståelse sikres gjennom fag som psykologi, antropologi, sosiologi, økonomi og historie. Vi trekker også inn ledende bedrifter i undervisningen. Det gjør at kunnskapen du tilegner deg er dagsaktuell og tett opp til beste praksis i næringslivet. Slik danner du et solid grunnlag for framtidige lederposisjoner og blir attraktiv for mange typer jobber. Og slik får du dybdeforståelse for hvordan du kan utnytte mulighetene i den nye økonomien.

Om du er særlig interessert i forskning, vil mastergraden kvalifisere til videre PhD-studier.

En master i markedsføringsledelse gir deg spisskompetanse i markedsføring og merkevareledelse. Masterstudiet vektlegger i tillegg historisk innsikt og samfunnsforståelse – kunnskap som er avgjørende for at man skal forstå endringer i den globale økonomien og tilhørende utfordringer for markeder, produkter og tjenester. Dette gir deg en unik fagkombinasjon på høyt akademisk nivå.

En mastergrad med tre hovedtemaer

Master i markedsføringsledelse er delt inn i tre hovedtemaer:

 • Metoder for innsikt
 • Forbruker- og markedskunnskap
 • Markedsføringsstrategier

Praktiske caser fra anerkjente foredragsholdere

Underveis i studiet vil du møte flere av Norges mest anerkjente fageksperter og forskere. Praktiske oppgaver og casestudier er ofte hentet fra næringslivet, slik at du skal stå best mulig rustet for de utfordringer du senere vil møte i yrkeslivet.

Solid markedsføringskunnskap, praktisk trening fra caseoppgaver og øvelser og innsikt i oppdatert forskning fra fagfeltet vil gi deg en utdanning som gjør deg klar for stillinger i ledende markedsføringsmiljøer.

Som mastergradsstudent vil du møte en annen studiehverdag enn den du har hatt som bachelorstudent. Du vil oppleve at det stilles høyere akademiske krav, og at arbeidsmengden øker. En mer krevende studiehverdag reflekterer at du som mastergradsstudent skal bli ekspert på ditt fagfelt.

Mens bachelorgraden la et solid og bredt grunnlag, er hensikten med mastergraden å gi deg en faglig fordypning på høyt faglig nivå. Dette krever mer av deg og din arbeidsinnsats, men vil samtidig forberede deg til lederposisjoner i framtiden.

Mastergradsstudentenes hverdag

Master i markedsføringsledelse har få studenter i hver klasse. Dette gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere, men det krever også at samtlige studenter bidrar, er aktive og møter opp til forelesning.

Mye av læringen på et masterstudium oppnår man gjennom å utfordre seg selv og å bryne seg på sine medstudenter med ulike bakgrunner og erfaringer. Dette gjør studiet både spennende og krevende.

 

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

På Master i markedsføringsledelse har du muligheten til å søke om utveksling hos følgende studiesteder i utlandet:

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

 • Karaktersnitt fra bachelorgraden din er minimum 3,0

I tillegg må du ha;

 • 7,5 studiepoeng i metodefag
 • 7,5 studiepoeng i økonomifag
 • og 15 studiepoeng i markedsfag.

Les mer om opptakskravene

Studiet gir deg praktiske ferdigheter og en akademisk spisskompetanse som gjør deg attraktiv for markedsavdelinger, kommunikasjonsavdelinger, mediehus og byråer, i så vel privat som offentlig sektor. Samtidig vil du etter mastergraden være kvalifisert for doktorgradsstudier innen markedsføring.

Dine analytiske evner vil også bli utviklet og forbedret gjennom caseløsninger, gruppearbeid og metodefag. Kombinert med vår dyrking av kritisk, selvstendig tenkning gir dette gode muligheter for en karriere innen ledelse, konsulentvirksomhet og andre analytiske stillinger.

En mastergradsutdanning er krevende, men etter endt utdanning vil du erfare en betydelig utvikling – både profesjonelt og personlig – som vil være av stor verdi i ditt kommende arbeidsliv.

Her er noen eksempler på stillinger tidligere studenter på Master i markedsføringsledelse har gått ut i:

 • Produktsjef, Mills
 • Advertising Operations Manager, Mindshare
 • Prosjektleder, Norsk Filmbyrå
 • Trainee, Experis Norway
 • Prosjektleder, TNS Gallup
 • Consultant, Capgemini
 • Insight Analyst, Insight One
 • Kommunikasjonsrådgiver, NCC
 • Markedskonsulent, Aftenposten
 • Salgs- og markedskonsulent, Radisson Blu Scandinavia Hotels
 • Konsulent Shopper Marketing, Orkla
 • Kommunikasjonsrådgiver, Høyskolen Kristiania
 • Markedskoordinator, Viken Fiber
 • Digital Planner, MediaCom
 • Campaign Manager, Xaxis

Aktuelt

 • Tarje-Gaustad-bred

  Møt studieprogramleder

  Programdirektør Tarje Gaustad har ikke møtt noen som har angret på å ta en mastergrad.

  Les mer
 • Studerer Master i markedsføringsledelse: Andreas Fon og Morten Messel

  Møt to masterstudenter

  Andreas Fon og Morten Messel gir deg et innblikk i sin studiehverdag.

  Les mer
 • To jenter sitter ved siden av hverandre foran en arbeidspult. Den ene har brunt mørkt hår og den andre har blondt hår. Begge smiler pent. Foran på bordet står det to grønne potteplanter og en laptop.

  Møt to tidligere studenter

  Cathrine og Helene fant ikke drømmejobben etter masterstudiene. De skapte den selv. Les om hvordan Meraki Marketing ble til.

  Les mer
 • Hva skriver masterstudentene oppgaver om?

  Oversikt over masteroppgaver skrevet på Høyskolen Kristiania 2019.

  Les mer