✕  Lukk søk
Master of

Human-Computer Interaction

En mastergrad som gir deg avansert kunnskap om både utvikling og design av brukergrensesnitt.

Du vil bidra til å utvikle fremtidens IT-systemer, med et sterkt fokus på hvordan de oppleves av brukeren. Du vil både lære å utnytte mulighetene og å håndtere utfordringene som ligger i teknologien vi har rundt oss og hvordan vi bruker den.

Men en mastergrad i Human-Computer Interaction vil du få avansert kunnskap om utvikling og design av brukergrensesnitt. I tillegg får du breddekunnskap om teknologi og de muligheter og utfordringer som ligger i utnyttelsen av den. Du vil lære om hele utviklingsprosessen fra prototype til ferdig produkt, med et ekstra fokus på brukerperspektivet og -grensesnittet.

I løpet av studiet får du en grundig innføring i:

 • HCI / Menneske – maskin – interaksjon
 • Interaksjonsdesign
 • Informasjonsvisualisering
 • Prototyping og utvikling av grensesnitt
 • Systemarkitektur
 • Prosjektledelse og smidig metode
 • Multimodale grensesnitt
 • Forskningsmetoder

For å utvikle gode brukeropplevelser er det viktig å forstå både teknologien og menneskene som bruker den, og hvordan samspillet mellom menneske og teknologi fungerer best mulig.

Tett kobling mot industri, med blant annet utplassering og masteroppgave i samarbeid med næringslivet hjelper deg å lykkes med dette.

Du jobber med temaer som er helt i forkant innen fagfeltet. Masterprogrammet er forskningsbasert og det er aktive forskere og personer fra næringslivet som foreleser.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane.

I utdanningens tredje og fjerde semester skal du ut å gjøre masteroppgaven. I denne perioden vil det være mulig å bruke deler av tiden i praksis i en bedrift som gir deg mulighet til å knytte teori til praksis, oppleve den faktiske arbeidshverdagen innen ditt fagfelt, samt mulighet til å etablere nettverk eksternt.

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Les mer om vårt utvekslingstilbud her.

Du må ha en fullført bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng fordypning innenfor fagområdet Human-computer interaction / menneske-maskin interaksjon. I tillegg er det påkrevet med basiskunnskap i HTML og CSS. Du må også sende inn et motivasjonsbrev på engelsk (500 ord).

Krav til gjennomsnittskarakter fra bachelorgrad er minimum C. Relevant praksis, eller andre spesielle hensyn, kan i noen tilfeller veie opp for ikke oppfylt karakterkrav.

Godkjente bachelorgrader:
Bachelorgrad innen informasjonsteknologi, informatikk, informasjonssystemer, HCI, interaksjonsdesign eller relaterte disipliner.

Dersom du har en bachelorgrad innenfor ledelse, psykologi, HR eller andre relevante fagområder, er du velkommen til å søke. Det vil da bli gjort en individuell vurdering basert på din fagkombinasjon. Merk at krav om basiskunnskap i HTML og CSS gjelder. Ta kontakt med studier@kristiania.no hvis du har spørsmål rundt dette.

 • Legohus sett litt uteninfra med masse ledninger som går inn i huset.

  Lager fremtidens smarthus

  Hvordan vil fremtidens smarthus se ut? Og hvordan vil de fungere?

  Les mer
 • Interaktiv-design-Programansvarlig-Siri-Fagernes

  Møt studieprogramleder

  – HCI er et utrolig fascinerende fagfelt, og jeg skulle egentlig ønske at dette programmet fantes da jeg skulle starte på mitt masterstudium, sier Siri Fagernes.

  Les mer
 • Møt bransjen

  Arbeidslivet får et stort behov for denne kompetansen framover, forteller bransjefolk fra Finn.no og Evry.

  Les mer