✕  Lukk søk
Bachelor

Økonomi og ledelse

Ved å studere økonomi og ledelse får du en næringslivsutdannelse som gir fleksibilitet og muligheter.

 

Med en bachelor i økonomi og ledelse får du en solid faglig plattform og vil være attraktiv på arbeidsmarkedet, både i privat og offentlig virksomhet. Studiet gir også solid grunnlag for videre studier på masternivå, inkludert mastergrad i økonomi og ledelse (siviløkonom).

Dette studiet gir bred, grunnleggende kompetanse innen næringslivsfag, med hovedvekt på økonomi, metode og ledelsesfag. Studiet er tilpasset deg som ønsker en generell næringslivsutdannelse som gir fleksibilitet og muligheter til arbeid innen ulike fagområder, uten at du trenger å velge en spesifikk karrierevei før etter fullførte studier.

Økonomi og ledelse - forelesning

Økonomi og metodefag

Studiets hovedvekt ligger på økonomi-, metode- og ledelsesfag. De økonomiske emnene dekker temaer innen økonomistyring, finans, regnskap og samfunnsøkonomi. Metodefagene gir kunnskap og ferdigheter innen matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder, og gir både gode analyseferdigheter og bidrar til at du når læringsmålene i de andre emnene.

Organisasjon og ledelse

Ledelsesfagene gir kunnskap og ferdigheter innen organisasjons- og ledelsesfag. Studiet har tre rene ledelsesemner:  organisasjon og ledelse, personalledelse og prosjektledelse. Studiet har også emner i markedsføring, forretningsjus, etikk, bærekraft og samfunnsansvar, og strategi.

Digital kompetanse

Studiet har to emner som gir særskilt digital kompetanse. Emnet i digital økonomi gir kunnskap om endringene i økonomien som følge av digitaliseringen. Emnet i business analytics gir kunnskap og ferdigheter i praktisk dataanalyse for organisasjoner.

Valgemner, utveksling og bacheloroppgave

I tillegg inneholder studiet et semester med valgemner eller utveksling, og det avsluttes med en bacheloroppgave der du skriver en større oppgave med selvvalgt problemstilling.

Mindre klasser

Som de andre studiene ved høyskolen har dette studiet varierte undervisningsformer, med betydelig innslag av undervisning i mindre klasser. I mange av emnene legges det stor vekt på oppgaveløsning og gruppearbeid.

Eksamensformene er også varierte, med alt fra prosjektoppgaver i grupper til tradisjonell, skriftlig skoleeksamen.

Bachelor i Økonomi og ledelse og Bachelor i Digitalisering og økonomi har samme emner 1. og 2. semester. Dette betyr at det er mulig å bytte mellom studiene etter første studieår.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Bachelor i økonomi og ledelse gir deg en bred kompetanseplattform som kan brukes i mange ulike roller både i privat næringsliv, offentlig sektor og andre typer organisasjoner. Typiske roller kan være innen økonomi, regnskap, prosjektledelse, innkjøp eller salg og markedsføring.

Innholdet i studiet oppfyller kravene som er satt av Nasjonalt råd for økonomiske og administrative fag (NRØA) til bachelorstudier i økonomi og ledelse eller økonomi og administrasjon. Studiet gir dermed mulighet for opptak på mastergrader innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og ledelse (siviløkonom).

Studiet gir også opptak til masterstudier innen økonomi, ledelse og relaterte fagfelt ved utenlandske læresteder.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

Aktuelt

 • Møt faglig studieleder

  Med en bachelor i økonomi og ledelse har du alle muligheter åpne etter fullført studium - både i arbeidsmarkedet og til videre studier, sier faglig studieleder Jakob Utgård.

  Les mer
 • Eirik_Haus

  Møt foreleseren

  Vi spurte Eirik Haus om hva du kan forvente dersom du velger å ta en bachelor i økonomi og ledelse.

  Les mer