✕  Lukk søk
Bachelor

Politikk og påvirkning

Er du samfunnsengasjert? Ønsker du å være med å påvirke? Dette er et innovativt og nyskapende studium. Bachelor i politikk og påvirkning gir deg teknikker for politisk innflytelse og kompetansen til å håndtere de ulike maktformene, som lobbyisme, aktivisme, definisjonsmakt og markedsposisjon.

Kjernen i studiet er felles med statsvitenskapen, men:

 • I tillegg til kunnskap om statlig politikk gir vi mye kunnskap om uformell innflytelse.
 • I tillegg til vitenskapelige ferdigheter gir vi øvelse i kommunikasjon og organisering.

Nasjonalstaten har fått mindre makt, mens næringsliv, organisasjoner og internasjonale ordninger har fått mer innflytelse. Dette fastslo den siste Makt- og demokratiutredningen fra myndighetene.

Vi bidrar til demokratisering ved at flere får lære teknikker for politisk påvirkning og «skitne triks» – som uansett blir brukt av de mektigste i samfunnet. Les mer om hva du lærer under.

Bilde av Stortinget i Oslo.

Bachelor i politikk og påvirkning gir kunnskap om politiske systemer, ferdigheter i politisk påvirkning og kompetanse til å håndtere de mange ulike påvirkningskanalene som finnes i politikken.

Studiet gir kunnskapen som trengs for å finne fram i våre komplekse politiske omgivelser. Du lærer statsvitenskapens sentrale metoder, teorier og funn, om kommunal, statlig og mellomstatlig politikk. I tillegg lærer du om ikke-statlig politikk, som lobbyisme, aktivisme, kulturell innflytelse, økonomisk dominans, og samspillet mellom statlige lover, lokale sedvaner og internasjonale normer.

Du lærer ferdigheter som å utforme taktikk, mobilisere ressurser, utrede faktiske forhold, velge strategiske virkemidler, og utforme budskap i medier. Du får trening i å bruke teknikkene, men også i å reflektere selvkritisk omkring hva du bruker teknikkene til. Det blir gjestelærere fra organisasjonsliv, næringsliv og offentlig forvaltning.

Din kompetanse til å bruke kunnskaper og ferdigheter utvikles gjennom hele studiet:

 • Praktisk trening: Alle våre studenter får øvelse i teknikker for påvirkning. Du kan velge en langvarig praksis i fjerde semester, eller en fordypningspraksis i siste semester, med en praktisk orientert bacheloroppgave.
 • Selvstendig refleksjon: Alle våre studenter trenes i refleksjon rundt fagstoffet. Du kan velge litteraturfordypning i siste semester, med en akademisk orientert bacheloroppgave.
 • Internasjonal kontakt: Våre utvekslingsavtaler åpner for gjestestudenter fra Erasmus+ og gjestelærere fra European University Institute. Du kan velge utveksling eller praksis i utlandet i fjerde semester.
 • Studieprogrammet har en normativ forankring i generelle humanistiske verdier og FNs menneskerettighetserklæring.

På bachelorstudiet i politikk og påvirkninger legger vi til rette for at du skal ta en aktiv rolle i læringsprosessen. Det er fordi dette studieprogrammet har en tydelig praktisk orientering, med læringsutbytter som er preget av teknisk trening og selvstendig refleksjon.

Undervisningen er lagt opp med mye bruk av dialog, utprøving av forskjellige teknikker (praksis-basert læring) og selvstendig løsning av praktiske problemstillinger (problembasert læring). Eksamensformene er valgt for å vurdere praktiske ferdigheter og selvstendig refleksjon.

 • Første studieår brukes disse læringsformene til å trene på teknikker for praktisk politikk og i metoder for politisk forskning. For eksempel gir emnet «Lobbyisme og samfunnsansvar» praktisk trening i lobbyisme, ikke bare akademisk kunnskap om temaet.
 • Andre og tredje studieår brukes praksisbasert og problembasert læring til å forankre den mer teoretiske og akademiske læringen i mer arbeidslivrelevante øvelser, der studentene fortsetter å finpusse på teknikker og metoder fra første studieår. For eksempel er øvelser i lobbyisme en del av emnet «The EU, Norway & European Integration».
 • Alle emnene forbereder studentene på den avsluttende bacheloroppgaven, en «svenneprøve» i praktisk politisk forskning. Studentene kan velge å fordype seg i akademisk forskning, i kombinasjon med et litteraturstudium, eller i praksis-ledet forskning, i kombinasjon med et praksisopphold.

Våre faglige fra Høyskolen Kristiania har spisskompetanse innenfor politisk kommunikasjon og politisk økonomi. Gjestelærere fra European University Institute gir siste nytt fra forskningsfronten.

 • Ketil Raknes, høyskolelektor – underviser i lobbyisme og politisk kommunikasjon. PhD-stipendiat i medievitenskap. Tidligere statssekretær og politisk rådgiver for SV, og USA-korrespondent for Morgenbladet.
 • Bent Johan Mosfjell – underviser i politisk teori og mikroøkonomi. Cand. Polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Aktiv i partiet Liberalistene, tidligere i SOS Rasisme og FRIdemokratene.
 • Helge Hiram Jensen, studieprogramleder og førsteamanuensis – PhD i politologi fra European University Institute. Tidligere utreder ved Robert Schuman Centre, aktivist i Adbusters, tidsskriftredaktør, museumslærer, spaltist og poet. Nå medlem i Europabevegelsen, Norges Fredslag, Tayyar og MDG.
 • Camilla Bakken Øvald, høyskolelektor – underviser politisk økonomi. Cand. Polit. i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Skribent og forfatter av boka «Drømmefondet» (2018). Tidligere sekretariatsleder for SVs stortingsgruppe.
 • Anders Olof Larsson, professor – underviser kvantitativ metode. Professor i medievitenskap. Forsker på digital politisk kommunikasjon og de politiske effektene av sosiale medier.
 • Bent Sofus Tranøy, professor – underviser politisk økonomi. Professor i statsvitenskap. Deltok i Makt- og demokratiutredningen og Finanskriseutvalget. Forfatter av «Markedets makt over sinnene» (2000).

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I fjerde semester på studiet har du muligheten til å søke om internasjonal studentutveksling (30 studiepoeng).

Storbritannia: Universitetet i Hertfordshire

Studenter kan søke Erasmus-stipend for å besøke studieprogrammet Politics and International Relations ved universitetet i Hertfordshire. De har god rutine på å ta imot utenlandske studenter. Du får lære om britisk politikk, og får en smak av landets historisk-filosofiske innfallsvinkel til faget.

Les mer om universitetet i Hertfordshire

Italia: Universitetet i Firenze

Det er også mulig å søke Erasmus-stipend for å besøke Scuola di scienze politiche Cesare Alfieri ved universitetet i Firenze. I Machiavellis hjemby kan du lære politisk historie og filosofi, eller kvantitativ statsvitenskap. På engelsk tilbyr de masterkurs, og bachelorkursene går på italiensk. Dette passer særlig for studenter med interesse for EU-systemet eller søreuropeisk politikk.

Les mer om universitetet i Firenze 

USA: Universitetet i California

Det er mulig å søke om stipender for å studere politisk sosiologi ved det berømte Berkely-universitetet: University of California, Department of Sociology. De tilbyr en rekke relevante fordypninger. Tilbudet passer spesielt for studenter med interesse for transatlantisk politikk.

Les mer om universitetet i California

Utveksling andre steder

For enkelte studenter kan det være aktuelt å benytte Høyskolen Kristianias utvekslingsavtaler innen organisasjonsvitenskap eller kommunikasjonsfag.

Les mer om Høyskolen Kristianias utvekslingsarbeid

Alternativer til studentutveksling

Fjerde semester kan eventuelt brukes til praksis og/eller valgemner (totalt 30 studiepoeng). Se mer om «Praksis i politikken» og «Valgemner» nedenfor. De som velger praksis i fjerde semester, kan benytte Erasmus-programmet til internasjonal arbeidspraksis.

Fjerde semester kan du velge å bruke til praksis i Norge eller utlandet (22,5 studiepoeng). De som velger praksis tar også ett valgemne (7,5 studiepoeng). Praksisplassen må du finne selv – det kan være en arbeidsgiver eller en frivillig organisasjon. De som velger internasjonal praksis, kan benytte Erasmus-programmet.

Eventuelt kan du velge å bruke fjerde semester til studentutveksling og/eller valgemne. Se mer om «Internasjonal studentutveksling» ovenfor eller «Valgemner» nedenfor.

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å følge valgemne (enten 30 eller 7,5 studiepoeng), eventuelt i kombinasjon med praksis (22,5 studiepoeng). Alternativt kan du søke om internasjonal studentutveksling (30 studiepoeng). Slik får du et helt semester til valgfri fordypning.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om våre opptakskrav her

Bachelor i politikk og påvirkning gir deg en unik kompetanse både i politisk praksis og politiske vitenskaper. Ingen andre utdanningstilbud gir samme kompetanse.

Private bedrifter blir mer åpent engasjert i politisk påvirkning. Bedriftenes PR- og markedsavdelinger engasjerer seg i lobbyvirksomhet, mens private kommunikasjonsbyråer tar oppdrag for politikere. For slike jobber trengs kunnskap om politiske systemer, og ferdigheter i politisk påvirkning. Bachelor i politikk og påvirkning gir begge deler.

Offentlig forvaltning blir mer opptatt av å håndtere politiske påvirkere, ved å tilrettelegge for deltakerdemokrati og offentlig-privat partnerskap, imøtekomme innbyggernes rett til informasjon, og å imøtegå strategisk kommunikasjon med egen strategisk kommunikasjon. Bachelor i politikk og påvirkning gir kompetanse til å håndtere de ulike påvirkningskanalene som finnes i moderne politikk.

Ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner har bestandig benyttet seg av påvirkningsagenter – eller aktivister – i konkurransen om å nå fram med sine politiske saker. Større organisasjoner ansetter sine egne fagpersoner til administrasjon og påvirkningsarbeid. Bachelor i politikk og påvirkning gir en ideell kompetanse for ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner.

Politiske partier ansetter politiske rådgivere og organisasjonssekretærer. De skaffer også jobb til yrkespolitikere. Bachelor i politikk og påvirkning gir en skolering som er mindre ideologisk og mere vitenskapelig enn den skoleringen du får i partipolitikken.

Studiet kan eventuelt være nyttig som støttefag for andre yrkesgrupper, særlig journalister.

I tillegg til å gi salgbar kompetanse på jobbmarkedet, er dette et dannelsesstudium for engasjerte samfunnsborgere, som for eksempel ildsjeler i frivillige organisasjoner eller aktivister i sosiale bevegelser.

Dette studiet gir et godt grunnlag for videre studier på master, fordi Bachelor i politikk og påvirkning trener din selvstendige refleksjon og ferdigheter i forskningsmetoder.

I utlandet vil du kvalifisere til å søke på en rekke masterprogrammer, som for eksempel Master in Transnational Governance ved European University Institute.

Du kan også søke om opptak på Master i ledelse eller Master i markedsføringsledelse ved Høyskolen Kristiania.

Oppbygningen av Bachelor i politikk og påvirkning er tilpasset de formelle kravene for å søke deg inn til videre studier ved de ulike statsvitenskapelige masterprogrammene i Norge.

 

 

 

 • Oversiktsbilde over Bjørvika. Med et studium i Politikk og påvirkning vil du kunne jobbe med å påvirke og gjøre en forskjell for samfunnet.

  Studiet for deg som vil påvirke samfunnet

  På dette studiet lærer du triksene som alle de mektigste i samfunnet bruker for å få det som de vil. Enda bedre er det at vi gir deg muligheten til å prøve dette ut i praksis gjennom to praksisperioder.

  Les mer