✕  Lukk søk
Årsenhet i

Serviceledelse

Er du en som liker å jobbe med mennesker for å skape gode service- og kundeopplevelser? Ser du etter muligheter til å gjøre kunder fornøyde, slik at de kommer igjen? Da vil Årsenhet i serviceledelse være noe for deg!

Dette studiet passer for deg som ønsker å jobbe med mennesker, enten det er kunder, brukere, gjester eller leverandører. Studiet kan være aktuelt for deg som allerede er i jobb og har noe erfaring, eller for deg som kommer rett fra videregående skole.

En jente med mørkebrunt hår sitter ved en pult og smiler mot en klassekamerat. Hun har på seg en rød genser med en mørkegrønt sjal rundt skuldrene. Over den ene skulderen henger det en flette.

En voksende næring med økende behov

Tjenestenæringen er i vekst og utgjør en betydelig del av verdiskapningen i Norge, og internasjonalt. Reiselivsbransjen er verdens største næring og blant de hurtigst voksende, og er én av fem satsingsområder i regjeringens næringspolitikk. Samtidig er mange tjenestevirksomheter, som skole, helse, IT, sikkerhet og transport, under press for å levere enda bedre og mer kostnadseffektive tjenester. Dette er næringer som har sterkt behov for medarbeidere med høy kompetanse.

Årsenheten i serviceledelse gir deg en grunnleggende kompetanse innen serviceledelse, som er etterspurt og som vil gjøre deg bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer i den voksende næringen.

En byggesten til videre studier

Årsenheten i serviceledelse er relevant for en rekke jobber innenfor servicebransjen, og den kan brukes som byggesten for videre bachelorstudier i hotelledelse, reiseliv og opplevelsesutvikling og ledelse og servicestrategi ved Høyskolen Kristiania. Med fullført årsenhet kan du få innpass til 2. studieår på disse bachelorprogrammene i Oslo eller Bergen.

Årsenheten i serviceledelse består av fag som gir deg kompetanse i å analysere og forstå kundens ønsker og behov. På den måten kan du med din innsikt skape servicekonsepter og tjenester som vil innfri kundens behov. I løpet av årsenheten vil du lære å planlegge, gjennomføre og kvalitetssikre prosjektarbeid. Dette gir deg en relevant kompetanse, fordi mye av arbeidet med å utvikle og forbedre service og tjenester i dag foregår i prosjekter.

Videre vil du lære om lønnsomhetsberegning og kapasitetsstyring, som gir deg verktøyene du trenger for å optimalisere lønnsomheten i tilbud og leveranser. Du vil også lære om markedsføring, som vil gjøre deg i stand til å kommunisere godt med kunder og brukere i markedet. I tillegg vil du lære om organisasjon og ledelse, slik at kompetansen din om servicekonsepter og tjenester kan settes inn i en større sammenheng, i en privat eller offentlig virksomhet.

Du vil i løpet av årsenheten opparbeide deg en tjenestekompetanse som det er økende etterspørsel etter både nasjonalt og internasjonalt.

Studiet undervises av en engasjert fagstab som bruker sin praktiske og forskningsbaserte kompetanse til å øke læringsutbytte i klasserommet. Det inviteres inn gjesteforelesere fra arbeidslivet og dere får jobbe tverrfaglig med studenter fra ulike studieløp innen service- og tjenesteytende studieløp. Det gjennomføres forelesninger i auditorium, prosjektarbeid i grupper, caseoppgaver over flere dager og ekskursjoner hvor vi reiser ut og opplever serviceledelse i praksis.

 

Trykk på modellen for å åpne i ny fane.

For å kunne søke på studiet må du inneha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Årsenheten i serviceledelse er uavhengig av bransje. Det betyr at det er en stor variasjon av stillinger innen service- og tjenesteytende næringer som er aktuelle.

Dersom du har jobbet noen år etter videregående skole, kan et relevant steg videre være å få formell kompetanse på området. Dette kan gi karrieremulighetene dine et løft, der du vil stille sterkere ved fremtidige stillinger med mer ansvar.

Aktuelle stillinger etter fullført årsenhet kan blant annet være butikkmedarbeider, butikksjef, resepsjonist, guide, servitør, lagermedarbeider, logistikkmedarbeider, kundeservicemedarbeider, kundeserviceleder, salgskonsulent, markedskonsulent og saksbehandler.

Du kan også benytte Årsenheten i serviceledelse som en start på videre bachelorstudier innen hotelledelse, reiseliv og opplevelsesutvikling eller ledelse og servicestrategi ved Høyskolen Kristiania.

Årsenhet i serviceledelse kvalifiserer til innpass på 2. studieår på følgende bachelorprogrammer ved Høyskolen Kristiania: