✕  Lukk søk
Videreutdanning

Videreutdanning i osteopati

Har du en bachelor i osteopati, og ønsker å kunne betegne deg som osteopat D.O. MNOF? Ønsker du mer kunnskap om tverrfaglig behandling av smerter, eller drømmer om å starte egen praksis? Ta en videreutdanning i osteopati!

Videreutdanning i Osteopati

Yrkesrettet videreutdanning

Årsenheten gir deg ny kunnskap og nye ferdigheter gjennom teoretisk og praktisk undervisning samt klinisk praksis på studentklinikken. Dyktige forelesere og veiledere danner bro mellom læringsmålene fra bachelorgraden i osteopati, med videreutdanningen, og eget virke som praktiserende osteopat. Du vil lære om undersøkelse og behandling av ulike pasientgrupper, samt få en god forståelse av hvordan psykologiske faktorer påvirker pasienter med smerter.

Osteopati videreutdanning med bred praksiserfaring

Studiet legger opp til praksiserfaring både i studentklinikken og på ekstern praksisplass. Dette gir studentene bred erfaring med ulike pasientgrupper fra  ulike bransjer og samfunnslag. Under kyndig veiledning fra erfarne osteopater drilles studentene i å ta opp sykehistorie, utføre undersøkelser og behandle pasienter slik at de er trygge og effektive i møte med pasienter i arbeidslivet.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Bestill veiledning her!

Videreutdanningen dekker også områder innenfor forskning, og hvordan man kan etablere, drive og markedsføre egen klinikk og praksis.

Du vil blant annet lære om tverrfaglig behandling av smerter gjennom kognitiv terapi, ernæring, fysisk aktivitet og trening.

Emner innen økonomi, markedsføring og etablering av egen klinikk gjør deg rustet for hverdagen som vil møte deg etter endte studier.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven §4-9:

«I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.»

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

Osteopati blir stadig mer etablert som behandlingstilbud i Norge, og de fleste uteksaminerte velger å jobbe ved egne klinikker. Som diplomert osteopat har du arbeids- og videreutdanningsmuligheter i utlandet – kunnskapen har du i hodet og hendene.

Du har rett til medlemskap i Norsk Osteopat Forbund og vil få ansvars- og skadeforsikring, og du registreres, slik at du ikke må betale merverdiavgift på tjenestene og behandlingen du leverer.

Aktuelt

 • pålandre

  Møt studielederen

  – Det er givende og spennende å se bedring og lettelse av symptomer hos mennesker som har vært plaget med smerter gjennom mange år.

  Les mer
 • Videreutdanning i Osteopati

  5 grunner til å ta en videreutdanning i Osteopati

  – Du blir selvstendig og klar for å ta i mot pasienter på en trygg og effektiv måte.

  Les mer