✕  Lukk søk

Teknologi og IT

Institutt for teknologi ved Høyskolen Kristiania har sin forhistorie fra NITH (Norges Informasjonsteknologiske Høyskole), som har drevet med utdanning innen teknologi i over 50 år.

Vil du være med å forme den teknologiske fremtiden?

For deg som brenner for teknologi og vil bygge morgendagens tech-løsninger. Tar du en utdanning innen IT og teknologi blir du ettertraktet i arbeidslivet og får kompetanse det er behov for i de fleste bransjer.

Studietilbud innen teknologi og IT:

Bachelor

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for teknologi

Du lærer å forstå hvilke behov, hvilke verdier og målsetninger en bedrift har, og hvordan du best mulig kan hjelpe å nå disse, og med hvilke verktøy, gjennom en blanding av teori og praksis.

Gjennom studiene lærer du hvordan kundehåndteringssystemer, økonomisystemer og nettbutikker bygges opp, samt hvordan du evaluerer og videreutvikler E-businessløsninger.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for teknologi

På frontend- og mobilutvikling lærer du å velge egnet plattform for utvikling av nettsteder og mobile løsninger, samt designe grensesnitt og implementere disse.

Studenten får også erfaring med kryssplattform-teknologi: Teknologi som gjør det mulig å utvikle en løsning som kan kan publiseres til ulike mobile plattformer.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for teknologi

Som interaktiv designer skal du planlegge og gjennomføre en vellykket løsning som både fungerer godt og ser bra ut. Brukertesting og analyse ved hjelp av ulike teknikker og verktøy er derfor sentralt. Et godt blikk og kreative evner er viktige egenskaper.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for teknologi

Hensikten med intelligente systemer er å automatisere, forenkle og se sammenhenger i gjøremål innen forbrukerteknologi og områder som mobil-betaling, helse, trafikk, sikkerhet og overvåkning.

Studieprogrammet passer for deg som er analytisk, teknisk anlagt og nysgjerrig på det siste innen moderne teknologi.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for teknologi

Vil du lære å skrive god kode? Lær å bygge og vedlikeholde store IT-systemer, i nært samarbeid med næringslivet.

Gjennom å jobbe med konkrete prosjekter og reelle oppdragsgivere, lærer du å programmere effektive og funksjonelle løsninger for datamaskiner og webapplikasjoner.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for teknologi

Lær hvordan spill og andre avanserte grafiske applikasjoner lages. Få kompetansen du trenger for å lage avanserte systemer gjennom en skreddersydd kombinasjon av systemprogrammering, matematikk og 3D-programmering.

Fagskole

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng

Frontend-utvikling handler om å oversette UX-design til kode for å skape gode nettsider og applikasjoner. På frontend-utvikling får du de nødvendige kunnskapene, ferdighetene og kompetansen til å utvikle nettsider og mobile applikasjoner.

Master - heltid eller deltid

Heltid eller deltid | 2 år på heltid eller 3 år på deltid | 120 studiepoeng | Institutt for teknologi

Lær å lede store og komplekse IT-prosjekter og strategisk styring av IT i virksomheter. Det vektlegges hvordan virksomheter kan anvende IT for nyskaping og forretningsutvikling.

Med utgangspunkt i reelle case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se muligheter, forbedre og skape nye IT-løsninger.

Les mer om deltidsmulighetene her.

Heltid eller deltid | 2 år på heltid eller 3 år på deltid | 120 studiepoeng | Institutt for teknologi

Gjennom studiet vil du opparbeide kunnskaper og ferdigheter om informasjonssystemer på individ-, organisasjon- og samfunnsnivå. Med utgangspunkt i reelle case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se mulighetene som finnes i teknologi, forbedre og skape nye løsninger.

Les mer om deltidsmulighetene her.

Heltid eller deltid | 2 år på heltid eller 3 år på deltid | 120 studiepoeng | Institutt for teknologi

Opparbeid deg avansert kunnskap innen feltene IT-arkitektur, integrasjon, utvikling og moderne informasjonssystemer, med fokus på teorier, forskningsspørsmål, forskningsmetode og profesjonelle standarder.

Du jobber med tema som er helt i forkant innen fagfeltet. Masterprogrammet er forskningsbasert og det er aktive forskere og personer fra næringslivet som foreleser.

Les mer om deltidsmulighetene her.

Heltid eller deltid | 2 år på heltid eller 3 år på deltid | 120 studiepoeng | Institutt for teknologi

Få avansert kunnskap om utvikling og design av brukergrensesnitt. Du vil også lære om hele utviklingsprosessen fra prototype til ferdig produkt, med et ekstra fokus på brukerperspektivet og -grensesnittet.

Les mer om deltidsmulighetene her.

Institutt for teknologi har bachelor- og masterutdanninger innen informasjonssystemer, IT og informatikk, samt forskning innen tilsvarende områder.

Våre utdanninger vektlegger kontakt med næringslivet og bransjen underveis i studieløpet. Du deltar i tverrfaglige samarbeidsprosjekter sammen med studenter fra andre IT-spesialiseringer, og har utplassering i bedrift i en lengre periode. Du møter potensielle arbeidsgivere gjennom prosjektarbeid på skolen. Her møter du likesinnede, og du bygger ditt profesjonelle nettverk mens du studerer.

Les også: Tek-studentene går rett ut i jobb.

Teknologi - Studenter, grupperarbeid

Uavhengig av hvilken studieretning du velger får du en bachelor i informasjonsteknologi. Og valgene du har er mange: Du kan bli interaksjonsdesigner, webutvikler, IT-konsulent eller programmerer. Eller du kan jobbe med å utvikle e-business-løsninger, intelligente systemer eller applikasjoner for web og mobile enheter.

Vi gir deg kompetansen og verktøyene du trenger for å utføre noen av fremtidens viktigste oppgaver.

 

Vil robotene ta jobbene våre?

En Playstation er i dag kraftigere enn hva en militær super-datamaskin var i 1996. Hvordan vil fremtidens stadig smartere datamaskiner påvirke jobbmarkedet?

Les om fremtidens yrker her

Aktuelt