✕  Lukk søk

Intelligente systemer – Møt bransjen

Hva ser bransjen etter når de ansetter, og hvordan er faget intelligente systemer relevant? Simen Sommerfelt, CEO i Bouvet svarer.

Intelligente-systemer-bransjen-Simen-Sommerfelt

Simen Sommerfelt er CTO i Bouvet.

– Hva driver Bouvet med?

– Bouvet er et norsk konsulentselskap som jobber for viktige samfunnsaktører innenfor alle store bransjer. Vi designer, utvikler og forvalter IT-løsninger og digital kommunikasjon – og gir råd om bruken av slike løsninger.

– Oppdragene bidrar blant annet til stabil energiforsyning, mer effektiv offentlig sektor, bedre helsevesen, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen.

– Vi er 1000 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger og antropologer. Og du finner oss i de fleste bransjer, på langsiktige avtaler eller i prosjekt.

Vi ser at selv om mange forbrukere kan ha nytte av IoT, vil det også være mange etiske problemstillinger knyttet til personvern og overvåkning.

– Hvordan er studieprogrammet intelligente systemer relevant for Bouvet og bransjen?

– Siden Bouvet tilbyr tjenester innen de fleste områder i samfunnet, er det soleklart at vi vil ha god nytte av å ha folk som har et godt grep om de teknologiene som til sammen utgjør Internet of Things (IoT).

– Jeg ser to hovedområder. Det første er tradisjonelle fagsystemer. Gjennom kontakt med den fysiske verden vil disse systemene kunne gi en bedre oversikt over hva som faktisk skjer. Her kan vi se mange anvendelser innen f.eks. energisektoren, helse- og transportsektorer hvor vi har mange store kunder.

– Det andre er kundenære systemer/CRM: Tenk en infoskjerm i butikken som skjønner hva du er ute etter, eller en beacon-app som forteller deg hvor du skal gå etter du har passert security på flyplassen. Gjort på en måte som ikke virker for påtrengende, vil dette lette hverdagen for sluttbrukerne til mange av våre kunder.

– Hva ser dere etter når dere ansetter folk?

– Vi er selvfølgelig interessert i karakterene deres! Men, vi vet at noen fag kan være kjedelige, og at folk kan ha hatt personlige grunner til å “falle ut” i perioder. Så en brennende interesse for faget er viktig. Og da spør vi særlig etter hvilken rolle de har hatt i studentprosjekter, og om de har hatt noen prosjekter på si.

– Evig læring! Selv gikk jeg ut fra universitet i England for over 20 år siden, og det meste av hva jeg lærte der er helt avleggs. Så vi er avhengige av at folk forstår at arbeidsgiver bare kan legge til rette for videreutvikling. Du må selv skjønne hva du bør lære deg, og jobbe for å komme i posisjoner der du kan klare det!

– Rene tekniske kunnskaper kan bare ta deg et stykke. For å klare deg i en konsulentbedrift er det også viktig med “people skills” og evne til å lese situasjoner og kunne uttrykke seg presist både muntlig og skriftlig. Raushet, integritet og manøvreringsdyktighet er egenskaper som vi setter pris på og belønner. Så vi prøver å se “hele” kandidaten og bli ordentlig kjent. Er dette en jeg vil være stolt av å jobbe med?

– Tips til studenter?

– Det er lurt å engasjere seg i bransjenettverk som Meetups/Dataforeningen og Lær Kidsa Koding. Om du er med på møter eller melder deg som instruktør på kodeklubb, vil du møte ressurspersoner som har stort nettverk i bransjen. Om du blir synlig for disse på en positiv måte, vil de kunne hjelpe deg inn i relevante stillinger både i egen bedrift og hos andre. Og dermed har du allerede ved din inntreden i arbeidslivet begynt å etablere et profesjonelt nettverk som kan komme til nytte i jobbsituasjoner.

– Hvilke trender ser du i bruken av intelligente systemer?

– Om en del år kan forbrukerne oppleve en verden som både er mer miljøvennlig og oppleves mer behagelig. Da snakker vi flere teknologier: beacons, wearables, intelligente hjem, sensorer i kroppen, selvkjørende biler, intelligente byer og analytics/big data.

–IBM, Microsoft, Amazon og Google har etterhvert begynt å tilby ganske omfattende rammeverk som letter innsamling, kategorisering og kontroll med IoT. Alle disse er skybaserte, noe som er mye mer utfordrende i Europa enn i USA, der regelverket ikke er så strengt. Det er to momenter som gjør dette spesielt vanskelig: EU innfører nytt regelverk for personvern fra ca. 2018, med veldig sterke krav til klassifisering av sensitive data.

– Det andre er at Safe Harbour-avtalen, som mange Europeiske selskaper bruker for å kunne lagre data i amerikanske skytjenester har blitt kjent ugyldig. I sum betyr dette at man skal være ytterst forsiktig med å lagre sensitive data i skya. Sett i lys av hva IoT-løsninger faktisk kan lagre om folk, får vi en utfordring med å bruke de flotte rammeverkene fra de amerikanske leverandørene.

– Vi ser at selv om mange forbrukere kan ha nytte av IoT, vil det også være mange etiske problemstillinger knyttet til personvern og overvåkning. Dersom kunder skal starte et IoT-prosjekter, anbefaler jeg å ha med mange flere fagdisipliner i oppstarten for å trå riktig enn ved et vanlig prosjekt. brukskvalitet, drift, teknologi, sikkerhet, personvern – og juss! Dessuten vil et IoT-prosjekt kanskje medføre at bedriften må ta stilling til å drifte et fysisk sensornettverk.

– Et annet aspekt er at for å kunne tilby “intelligente” løsninger for forbrukerne, kan vi kombinere de fysiske aspektene med et annet fenomen: Big Data/Analytics. De fleste hevde/tro at AirBnB og Über har lykkes på grunn av sin anvendelse av “Delingsøkonomi” – altså at folk tilbyr tjenester til hverandre. Det ikke mange vet, er at nøkkelen deres til suksess er bevisst bruk av analytics/Big Data. Jeg hevder derfor at spesielt sluttkunde-orientert systemer som involverer IoT, vil ha stor nytte av å tenke på mulighetene denne teknologien gir.

– Helt til slutt. vi vet at både Apple og Microsoft ruller ut rammeverk for «home-automation» denne høsten. HomeKit er etter sigende en del av den nye Apple-TV, og Windows 10 inkluderer visst i det stille et helt rammeverk som heter Alljoyn. Om/når disse leverandørene velger å slå på stortromma om dette, vil vi nok oppleve en økt interesse for intelligente hjem.